måndag 22 augusti 2016

Det har blivit mode nu inom affärsvärlden att avskeda verkställande direktören som undermålig

Förr var udvecklingen i sverige progressiv 
Sen EU/EMU-anslutningen är den degressiv och destruktiv 
Allt förfaller 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna vill att EU/EMU-delstaterna ska tävla/konkurrera om skatter/avgifter/bidrag/avdrag/… till företagens fördel på samhällets benkostnad 
Riga ska få skatte-/avgiftslättnader och fattiga ska få skatte-/avgiftsökningar 
Arbetslösa ska jagas med hot om fattigdom 
Företagsvänliga reformer är tillåtna med revolution är förbjudet i drönarsamhället 
Ur samhällelig synpunkt måste dom periodiskt återkommande indirekta inskränkta representativa valen kunna ställas in om kandidaterna och ideologierna håller för låg kvalitet 
Vilket samtliga inom drönarklassen gör 
Samtliga parlamentspartier är tvungna att hålla sej inom av EU/EMU-eländet angivna ramar 
Om något parti försöger ställa sej udanför blir det ett totalt frontalangrepp från drönarklassen 
Liberalismen är en irrlära

Vilket hemskt system och fruktansvärda institutioner

Den beväpnade drönarklassens våldsapparat bedriver oproportionellt stort våld mot den obeväpnade arbetarklassen 
Drönarklassen bygger på våldskultur 
Drönarklassen förudsätter ett våldssamhälle 
Drönarklassen äger ett våldsmonopol 
Med frid och fred upplöses drönarklassen i dess ruttna beståndsdelar 
Det är drönarklassens våldsvärderingar som dominerar drönarmedia 
Drönarmedia bedriver en ständigt kurs i hur man lurar, bedrar, plundrar, pinar, plågar, lemlästar och dödar andra mänskor 
Drönarmedia kallar det för nyheter 
Men det är samma gamla övergrepp/angrepp/ingrepp hela tiden 
Drönarmedia visar bara våld 
I form av nyheter och i form av underhållning vilket leder till att folk och fä inte mår så bra i samhället 
Drönarklassens våldskultur dryper av blod, svett och tårar 
Vilka jävla förbannade idioter 
Drönarmedia är en överkurs i övervåld 
Bevare oss från det möget 
Stäng möget 
Slopa presstödet 
Under kapitalismen/konservatismen/liberalismen råder konstant konflikt-, kris- och krigstillstånd 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna bör ses och behandlas som skadedjur och skadeinsikter 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen är den asociala epoken 
Kapitalismens/konservatismens/liberalernas militärindustriella komplex speglar kapitalisternas/konservativas/liberalernas våldskultur 
Det är rena jävla dårskapen 
Det är rena jävla vansinnet 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 20 augusti 2016

Två av tre lärare får ingen löneökning då lärarna ska dela på 3 miljarder:- i lärarlönelyftet

Så ⅔ av lärarna blir udan löneökning då ⅓ ses som förstelärare och ⅔ ses som sistelärare 
Lärarlönelyftet innebär att kommuner och privatskolor måste välja ud vilka lärare som ska premieras med mellan 2.500 - 3.500:-/månaden 
Skolledningen, facken och personalen acceptera udan att demonstrera och protestera 
För att så många som möjligt ska kunna få ett påslag får hälften av lärarna på några skolor 2.500:-/månaden 
Vilken jävla märklig kompromiss 
Vad är meningen 
Vilken väldigt märklig politik då ⅔ av lärarkåren kommer att lämna läraryrket 
Lärarlönelyftet splittrar lärarkåren då bara en ⅓ av lärarna ska få löneökning på 2.500:- - 3.500:-/månaden 
Detta är inte klogt 
Liberalismen är en irrlära

Drönarklassen tror att drönarmedia är demokratibärande

En landsortstidningskoncern (regionalt mediamonopol) ska avskeda ~¾ av personalen (422 av 555 journalister/~1.500 av ~1.900 anställda) i försög att överleva ett tag till 
Koncernen ska slå ihop alla upplagor och satsa på gratistidning/reklamblad ett par tre gånger i ugan, distribuera en eventuell gemensam ugeslutsblaska, satsa mer på publicering via nätet, …, slå ihop allt till en centralredaktion, köpa allt eller delar av materialet från andra, publicera sponsrade artiklar, … 
Presstödet (~60 miljoner:- till landsortstidningskoncernen) orkar inte med udslagningen längre 
Mediapolitiken och täringspolitiken kollapsar i symbios 
Självsaneringen inom drönarmedia är i accelererande 
Vilket är en lovsång för demokratin 
Liberalismen är en irrlära 

fredag 19 augusti 2016

Befria nätet från statsterrorismen/terrorismen

Liberala media (sociala media) stänger möjligheterna/konton för terroristerna men inte för statsterroristerna vilket är märkligt 
Kvitter har stängt ~360.000 konton med hjälp av systematisk övervakning och censur vilket kapitalisterna/konservativa/liberalerna applåderar 
Terrorister/statsterrorister använder liberala (sociala) nätverk för pr, lögner, propaganda, ryktesspridning, rekrytering, våldsamma budskap, kommunikation och försög att framstå som en modern organisation 
Samhällsförrädarna kan dra åt helvete 
Liberalismen är en irrlära 

Naturupplevelser

Alla ljud och läten som man njuter av och tror kommer från naturen och djuren kommer från dom irriterade luftvägarna 
Liberalismen är en miljöförgiftning 

Man kan inte försvara ett sådant system

Kapitalisterna/konservativa/liberalerna lever över sina tillgångar 
Det ser man på all stöld, inmutning, härjning, skövling, plundring, relativa överkonsumtion, alla konflikter, kriser, krig, allt elände, all rasering, allt blod, … 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen är helvetet på jorden 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen går inte att försvara 
Så det blir aldrig frågan om att vägra värnplikt 
Plikten ligger i att udplåna kapitalismen/konservatismen/liberalismen som alla andra farsoter för tid och evighet 
Liberalismen är en irrlära 

EU/EMU-eländet är ett inhumant gangsterprojekt

Nu vill EU/EMU-kommissionen strama åt immigrationen med gemensamma skärpta lagar för alla EU/EMU-delstater 
Där flyktingarna ska fördelas lika och där samtliga EU/EMU-delstater ska bemöta flyktingarna lika 
Sverige har sen i somras en treårig skärpt lag som innebär att asylsökande i dag får tidsbegränsade uppehållstillstånd mot tidigare permanenta uppehållstillstånd 
Hur var det nu 
Det öppna … 
EU/EMU-eländet tar inte ansvar för sina konflikter, kriser, krig, elände eller följderna 
Liberalismen är en irrlära 

torsdag 18 augusti 2016

Kommuner och landstig har slutit (~56) avtal med ideella organisation i form av ”idéburna” offentliga partnerskapet (iop) mellan kommun och landstig och ideella organisation

Dom ideella organisationerna styrs och ställs sen ett par dekader av intresseorganisationen forum som är en branschorganisationen för civilsamhällets ”idéburna” organisationer med social inriktning och samhällsutvecklingen för demokratin som välfärden vilken vill påverka politikerna att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet (från vad?!?/från politiken!?!) och för det ideella engagemanget 
Forum är med andra ord en asocial intresseorganisation 
Forum är med andra ord en reaktionär intresseorganisation 
Som tillexempel att den ideella kvinnojouren tar hand om alla mänskor som är udsatta för våld i alla relationer 
I princip handlar det om ett mellanting mellan föreningsbidrag och köp av tjänster 
I princip handlar det om treåriga avtal med mer pengar än tidigare ettåriga föreningsbidrag 
I princip handlar det om en smygavreglering/-bolagisering/-privatisering/-rasering av samhället 
I princip handlar det om att ideella organisationer blir kommersiella organisationer 
I princip handlar det om att välfärdssystemet övergår i välgörenhet 
I princip handlar det om drönarklassens tillkortakommande, asocialism, egoism, individualism, nihilism, och samhällsförräderi 
I princip handlar det om ännu ett av drönarklassens angrepp på samhället 
I princip handlar det om att kyrkan och drönarklassen försöger leva/överleva på andras bekostnad och misär skilda från samhället som parasiter 
Liberalismen är en irrlära 

onsdag 17 augusti 2016

Krims återförenande med ryssland var en säkerhets- och försvarsåtgärd mot jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet

Invånarna på krim ville inte bli invaderade av jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet som ser halvön som en militärbas 
Invånarna på krim har all rätt i världen att värja/värna sej mot jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet 
Liberalismen är en irrlära 

Man ska aldrig diskutera tiggeri och religion men väl politik och ekonomi

Institutionaliserat tiggeri som röda korsen, rädda barnen, kräftfonden‚ politiska partier, privata intressen, välgörenhet, … är både accepterat och beivrat av drönarklassen med skatteavdrag och stor plats i media 
Det alltmer ökande antalet tiggare som kommer från andra EU/EMU-delstater ska vi tydligen också vänja oss vid 
Innan NATO/EU/EMU-anslutningen hade zigenarna arbete och utbildning 
Efter NATO/EU/EMU-anslutningen raserades samhällena på kapitalisternas/konservativs/liberalernas begäran 
Det är väl ingen mänsklig rättighet att tigga utan tvärtom att slippa tigga 
Det är en mänsklig rättighet att ha ett arbete 
Är tiggeri EU/EMU-eländets femte frihet 
Fri rörlighet för tiggare och tiggeri 
Är det solidaritet att bibehålla tiggeriet 
Ska tiggeriindustrin accepteras och premieras 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen har så gott som lyckats nollställa det politiska medvetandet hos folk och fä 
Om ett impopulärt projekt ska drivas vidare måste det ske med list, korruption och övergrepp 
Tiggare är ett välkommet inslag i den kapitalistiska/konservativa/liberala världsbilden 
Ur humanistisk och solidarisk synpunkt är det förkastligt 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen och samhället är raka motsatsen 
Folk och fä kritiserar kapitalismen/konservatismen/liberalismen udan att förstå varför 
Folk och fä är förbannat trötta på tiggare, invandring, våld, vapenexport, orättvisan, ojämlikheten, konflikter, kriser, krig och elände men gör ingenting åt det 
Det enda kapitalisterna/konservativa/liberalerna är ute efter är ett lojalt ledarskap som ska administrera och befästa kapitalisternas/konservativas/liberalernas intresse och förhindra udvecklingen av kunskap och medvetande bland folk och fä 
Med kapitalism/konservatismen/liberalismen får man ett samhälle av udslagna, fattiga, tiggare och välgörenhet 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna vill slå isönder samhället för egen vinnings skull 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna vill obehindrat parasitera på allt och alla 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna vill obehindrat kannibalisera på allt och alla 
Så fort någon ser ett behov ska kapitalisterna/konservativa/liberalerna göra sej profit som vilken tiggare som helst 
Kapitalisterna/konservativa//liberalerna vill profitera på allt och alla 
Kapitalisterna/konservativa//liberalerna vill kontrollera allt och alla 
Kapitalisterna/konservativa//liberalerna anser sej har rätt till del av bytesvärdet som en privat skatt eller avgift 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen är totalt misslyckad 
Rena dårskapen 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen är inte en sammanhängande tanke udan en salig röra 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen bygger på förtryck 
TTIP är ännu ett steg i kapitalismens/konservatismens/liberalismens ohämmade härjningar 
Kapitalisterna/konservativa//liberalerna vill förstöra allt det samhälleliga och humana 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna vill stjäla och dominera vår barndom, ungdom, själ, hjärta och kropp 
Kapitalisterna/konservativa//liberalerna är sämsta sortens teatermänskor/skådespelare som låtsas och inte kommer ihåg 
Dyker det upp flyktingar, tiggare eller andra udslagna dyker det alltid också upp ett gäng parasiter/kriminella/maffia som ska kannibalisera på dom 
Det råder en växande konkurrens på tiggerimarknaden 
Legala välgörenhetsorganisationer har fått konkurrens av udländska tiggare 
Vem vill ha tiggare/nazister/etnicitister/rasister/fascister/kapitalister/konservativa/liberaler/egoister/individualister/nihilister/idioter i sitt vardagsrum och/eller I rummet udanför hemmet  

När aktivister ockuperar hus har det aldrig varit frågan om att dom först måste identifieras individuellt och delges beslut om avhysning för att polisen ska ingripa 
Men när det gäller ~400 zigenare som ockuperar privat mark kan kronofogden inte besluta om avhysning så länge identiteten hos zigenarna inte fastställts 
Polisen ser sej inte ha laglig rätt att identifiera zigenarna för kronofogden 
Miljöförvaltningen får vänta på grund av överklagan mot beslut om att fastigheten av miljö- och hälsoskäl ska utrymmas 
EU/EMU-eländet är fri rörlighet för plundrare och tiggare 
Men rätten till bostad och arbete negligeras 
Det är dags för importförbud på tiggare 
Kapitalistiska/konservativa/liberala media tar inget ansvar för sina lögner och propaganda 
Kapitalistiska/konservativa/liberala media tar ingen hänsyn med sina lögner och propaganda 
Kapitalistiska/konservativa/liberala media visar inget omdöme med sina lögner och propaganda 
Kapitalistiska/konservativa/liberala media hävdar, främjar och värnar alltid det heliga EU/EMU-eländets dekret 
Som att zigenare från rumänien och bulgarien ska få komma hit och tigga 
Vill verkligen folk och fä ha en massa tiggare runt fötterna 
Och alla cyklarna som zigenare från rumänien och bulgarien stjäl 
Ska vi bara acceptera det som om ingenting 
Kapitalistiska/konservativa/liberala media censurerar allt som har med zigenarnas cykelstölder att göra 
Sanningen får inte komma fram för det skulle skada det heliga EU/EMU-eländet 
Ska hela eller delar av koranen ersätta våra grundlagar 
Sverige har ingen oberoende media 
Det är jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet som ställer och styr 
Med globaliseringen försvinner makten i landet till udlandet 
Vem har lust att bli offer till mammon 
Varför ger inte svensk media en korrekt bild av verkligheten 
Kapitalistpartierna slåss med näbbar och klor mot det forna kommunistpartiet VP 
Sossarna accepterar en utvidgning av rutavdragen och andra sätt i försög att få fram fler låglönejobb och större sprickor/klyftor i klassamhället 
Vänsterpartiet är ett parti med några kvarvarande socialistiska reflexer 
Vänsterpartiet har blivit ett parti med populistiska och ofta extrema drönarförslag 
Vänsterpartiet vill finjustera privata initiativ i välfärdssektoren 
Vänsterpartiet ser inte eländet med avregleringen/bolagiseringen/privatiseringen/raseringen av samhället 
SD, MS, FP/LP, CP, och KD ser sej som anständiga och ansvarskännande partier 
Vilket dom är förbannat ensamma om 
Vi ska inte ha privata initiativ udan vi ska demokrati 
Varför blir drönarklassen så sentimental om tiggare och flyktingar 
Kapitalistiska/konservativa/liberala medias kampanj mot vänsterpartiet (VP) är ynklig 
Det gäller att pega ud en fiende, verklig eller fiktiv, och ständigt tjata om den 
Drönarklassen ser tiggarna som vänner 
Liberalismen är en irrlära  

söndag 14 augusti 2016

f1926.08.13

Det finns ingen inom drönarklassen som kommer upp i fidel alejandro castro ruz kaliber 
Aldrig 
Skurkarna och banditerna håller till nere i sumpen 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen är avarternas dårskap 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen är mänsklighetens undergång 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 13 augusti 2016

Ett nytt turkiskt-rysk samarbete omfattar kampen mot militanta kurder och IS/Daesh

Turkiet och ryssland ska också bilda en investeringsfond som skall starka banden mellan dom två staterna och främja den ryska turismen i nabolandet 
Turkiet är besvikna över västvärldens reaktioner på det militära kuppförsöget 2016.07.15 
Turkiet sär att dom allierade i NATO-imperialismen har visat ett mycket större bekymmer för följderna i turkiet efter statskuppen än för statskuppförsöget 
EU/EMU-eländet/jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen är bekymrade för sina kuppmagares framtid 
Ryssland och turkiet kan avsluta kriget mot regimen i damaskus och få ett stut på flyktingströmmarna 
Det kan inte jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet 
Ryssland strävar efter strategisk oberoende, fri handlingsrätt och respekt för nationell suveränitet 
Ryssland vill få en mer balanserad värld udan något maktcentrum 
Ryssland vill få ett slut på jänkekorporatismens interventioner av suveräna stater/länder 
Ryssland vill stå på samma nivå som andra stater 
Ryssland är trött på att höra hänvisningar till mänskliga rättigheter i försög att legitimera militära interventioner 
Ryssland vill se ett slut på arrogansen och nonchalansen 
Regimen i ankara är missnöjd med NATO-anslutningen då NATO-imperialismens luftvärnssystem inte täcker hela turkiet och att NATO-samarbetet är splittrat i oliga prioriteringar och allianser 
Regimen i ankara kan tänka sej att udveckla ett eget luftvärnssystem och/eller samarbeta med andra stater vilket NATO-imperialismen ska hålla sej udanför 
Regimen i ankara (precis som regimen i teheran) är väldigt intresserade av ryska luftvärnssystem 
Mötet mellan ryssland och turkiet i leningrad talar om för EU/EMU-eländet/jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen att slappna av 
Det uppväxande antal allianserna i världen är så förvirrande att det är svårt att reda ud 
Arrogansen/nonchalansen/angreppen/ingreppen/övergreppen/sanktionerna är svåra att övergripa 
Med jänkekorporatismens sanktionerna mot ryssland uppstod handelskris och kannibalism inom EU/EMU-eländet 
Var det jänkekorporatismens egentliga mål 
Förre herr excellensen/landsförrädaren, andra idioter och drönarmedia ser spögen överallt, det väller ud konspirationsteorier och allting som ryssland gör är aggression och märklig strategi och taktik som när ryssland försvara sej mot ukrainas provokationer (statskuppregimen i kiev behöver all uppmärksamhet) 
Ryssland behöver ingen uppmärksamhet 
Konspirationsteorierna avbyter varandra som avledande manövrar 
Jänkevåren har fallerat 
Idioterna har det inte lätt 
Idioterna måste befrias från sina bekymmer 
Den religiösa fanatismen måste stoppas 
Lägg ner EU/EMU-eländet 
Upplös NATO-imperialismen 
Drönarklassen saknar visioner 
Nej till drönarklassens utopier och andra galenskaper 
Liberalismen är en irrlära 

fredag 12 augusti 2016

Kan man kalla drönarklassens ovilja att betala för sej för frihandel

Dom två dominerande EU/EMU-delstaterna vill få insyn och kontroll över kryptering av meddelande via nätet med motiveringen att bekämpa terrorismen 
Är det därför som statsterrorismen går på högvarv 
Man kan inte skylla den ökande terrorismen/statsterrorismen på den tekniska udvecklingen udan bara på drönarklassen ohämmade meningslösa härjningar 
Så länge drönarklassen inte vill betala för arbetskraften och råvarorna har vi konflikter, kriser, krig och elände på den här planeten 
Dom ärliga faller offer för dom oärligas intentioner 
Liberalismen är en irrlära

Jänkepresidentkandidaterna är några jävla mögkärringar

Drönarmedia är ett lögn- och propagandaorgan för jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet 
Varför lovar drönarpolitikerna hela tiden att gå emot sin egen politik och drönarklassens önskemål och krav 
Det är väldigt märkligt 
Drönarklassen tillhör arten ryggradslösa djur 
Den ena presidentkandidaten i jänkeland lovar i hätska ordalag att försvara jänkekorporatismens intressen gentemot kina och lovar alla arbetare i jänkeland att stoppa alla handelsavtal som ökar arbetslösheten eller håller ner lönerna inklusive stillahavsavtalet (TPP) som kina står udanför 
Var finns logiken 
Det är ju drönarklassen som tjänar på handelsavtalen 
Var finns klarsyntheten 
Det är ju arbetarklassen som förlorar på handelsavtalen 
Var finns ärligheten 
Liberalismen är en irrlära

torsdag 11 augusti 2016

Ideologerna bagom EU/EMU-eländet är pantade

Ideologerna bagom EU/EMU-eländet är några jävla naiva idioter 
Ideologerna bagom EU/EMU-eländet saknar kunskap om historien 
Ideologerna bagom EU/EMU-eländet är obildade 
Ideologerna bagom EU/EMU-eländet försöker bygga ett drönarklassens luftslott 
Ideologerna bagom EU/EMU-eländet är några jävla asociala svin 
Ideologerna bagom EU/EMU-eländet försöger hävda/värna/främja snacket om att ömsesidigt ekonomiskt beroende kuvar militär aggression vilket var trams redan från början 
Drönarklassens existens bygger på våldsapparaten 
Drönarklassen skulle inte klara av en nedrustning/avrustning 
Ett ömsesidigt ekonomiskt beroende har ingenting med rättvisa/jämlikhet/demokrati att göra 
Ett ömsesidigt ekonomiskt beroende är en form av terrorbalans 
Snacket om att med EU/EMU-eländet skulle krig inte bara vara otänkbart utan även praktiskt omöjligt är ännu dummare 
Idén om att handel främjar fred är typiskt för idioterna som tydligen inte ser strävan efter krigsprofit 
Frihandel i kombination med fri rörlighet för kapital/varor/tjänster/arbetskraft är grund för konflikter, kriser, krig och elände 
Villkoret för att anslutas till EU/EMU-eländet är NATO-anslutning 
NATO-imperialismen är drönarklassens armé 
Fienden är arbetarklassen 
EU/EMU-eländet är stödtrupper till jänkekorporatismens/CIAs/NATO-imperialismens statsterrorism 
EU/EMU-eländet/NATO-imperialismen är verk av psykopater/sociopater 
Sen EU/EMU-eländet bildades har det blivit ett rent helvete i europa 
Det är övergrepp/angrepp/ingrepp på allt och alla hela tiden 
Integriteten har kommersialiserats 
Suveräniteten och självständigheten har militariserats 
Liberalismen är en irrlära 

onsdag 10 augusti 2016

Serbiens/jugoslaviens president är enhälligt postumt frikänd

Jänkekorporatismen/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet beskylla udvalda stats- och regeringschefer för allt möjligt som omöjligt innan dom anfaller/överfaller länderna 
Serbiens/jugoslaviens president (1989.05.08-1997.07.23/1997.07.23-2000.10.05) arbetade 1991-1992 för att bevara jugoslavien 
Serbiens/jugoslaviens president fördömda 1992-1995 udbrytarna (republika srpska udropades 1991.10.15) för att fördriva mulismer och kroater, diskriminering och etnisk rensning och förespråkade politiska uppgörelser 
Serbiens/jugoslaviens president vill inte se olagliga handlingar som svar på olagliga handlingar 
Jänkekorporatismen/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet beskylla serbiens/jugoslaviens president som balkans slagtare och utsatte jugoslavien för orimliga sanktioner och kriminella NATO-bombningar 1999 
Serbiens/jugoslaviens president (1941.08.20-2006.03.11) frikändes enhälligt av ICTY i haag (domslut 2016.03.24 - tio år efter sin död) vilket drönarmedia tiger om 
Serbiens/jugoslaviens president är förbrugad som propaganda 
Serbiens/jugoslaviens president dog efter fem års häktning (2001.06.28-2006.03.11) av att han förvägrades vård udomlands (moskva) för sin hjärtåkomma och av en (medveten) felaktig medicinering 
Serbiens/jugoslaviens president begravdes 2006.03.18 i pozarevac 
Drönarklassens maktmissbrug, intresse och gärningar går före lag och rätt 
Drönarklassen är avskyvärd 
Drönarklassen mål var att spränga jugoslavien 
Liberalismen är en irrlära

Registreringsskyltarna måste vara fria från politiska yttringar

Det kan inte vara meningen att folk och fä ska tvingas skylta för nazistprojektet EU/EMU-eländet på sina fordon 
EU/EMU-eländet är inget nationalitetsmärke 
Nationen EU/EMU-eländet finns inte 
Det är ett mycket grovt övergrepp/ingrepp/angrepp mot vår grundlagsfästa åsiktsfrihet från EU/EMU-anhängarnas sida 
Men drönarklassen skyr inga medel för sin expansionism 
Sen 2003 finns EU/EMU-eländets märke på svenska fordonsskyltarna som frivilligt och sen 2014 som ofrivilligt/tvång/obligatoriskt 
Folk och fä ska tydligen vänja sej med EU/EMU-eländets övergrepp/ingrepp/angrepp 
Den svenska ovala nationalitetsbeteckningen måsta finnas på fordon som färdas udanför EU/EMU-eländets murar 
EU/EMU-eländet börjar bli mer och mer totalitärt 
Ja till svexit 
Nej till EU/EMU-eländet 
Liberalismen är en irrlära  

Slutet på krigshandlingarna beror på vändningar i konflikterna

Men krigen tar aldrig slut 
Det är bara ett krigsuppehållstillstånd 
Därför att drönarklassen är ett konstant konflikts-, kris- och krigstillstånd 
Det råder aldrig frid och fred under drönarklassen 
Drönarklassen driver sin eviga expansionism 
Efter slutet på krigshandlingarna ligger drabbade länder i grus och aska 
Efter slutet på krigshandlingarna är folk och fä fördrivna på flykt 
Efter varje krig försöger kolonierna frigöra sej från kolonialmakternas förtryck 
EU/EMU-eländet inkluderar (dom kvarvarande) kolonierna 
För EU/EMU-eländet är kolonialismen och rasismen självklara offentlig värderingar 
EU/EMU-eländet är också ett kolonialismprojekt enligt EU/EMU-fördragen 
Drönarklassen mördar och fördriver allt och alla där råvarukällorna finns 
Precis som EU/EMU-eländet är ett arbetarklasshatarprojekt 
Det är märkligt att drönarklassen förtrycker och hatar dom som dom är mest beroende av - ägarna till arbetskraften 
Drönarklassen borde vårda arbetarklassen ömt istället för att se arbetarklassen som en förbrugningsvara 
Drönarklassen har alltid haft samma syn på slavar/livegna/arbetare - ägarna till arbetskraften 
Drönarklassen har alltid sett ägarna till arbetskraften som sin privata ägodel 
EU/EMU-kommissionärerna och andra EU/EMU-byråkrater/teknokrater/politiker hoppar obehindrat mellan EU/EMU-eländet, företagen, bankerna och spekulationsbankerna (som lever på finanskriser) 
Det visar var deras lojalitet och karriär finns 
Det visar att EU/EMU-kommissionärerna och andra EU/EMU-byråkrater/teknokrater/politiker är landsförrädare 
Drönarklassen fostrar varandra i eget intresse på samhällets bekostnad 
Drönarklassen fostrar arbetarklassen i eget intresse på samhällets bekostnad 
Udnämningarna av EU/EMU-kommissionärerna och andra EU/EMU-byråkrater/teknokrater/politiker är belöning från storkapitalet för att ha ödelagt livet för miljontals mänskor 
EU/EMU-eländet börjar bli mer och mer totalitärt 
Ja till svexit 
Nej till EU/EMU-eländet 
Liberalismen är en irrlära

tisdag 9 augusti 2016

Med en massa hål i huvudet

Nazisterna vill förvägra flyktingar demonstrationsrätt och rörelsefrihet 
Nazisterna vill se flyktingarna som andra klassens invånare 
Hur fan kan en medlem i nazistpartiet som sitter i riksdagen udtala sej som privatperson och inte som partimedlem om att flyktingar ska fråntas rätten att demonstrera och röra sej fritt i samhället av säkerhetsskäl 
Nazisterna skickar ud en idiot med förhoppning att vinna opinion 
Och resten av drönarklassen hänger på i ren populism 
Man hör ekot från koncentrationslägeren 
Partistödet och mediastödet ses ur demokratisk synpunkt som en utmaning och borde ha varit slopat för länge sen 
Nazismen förklarades som kriminell vid nürnbergtribunalen 
Inget av drönarpartierna för fram kravet om fred och frid på jorden 
Har nu drönarklassen skrämt iväg flyktingarna från sina hemländer i form av konflikter, kriser, krig och elände så får väl drönarklassen ta hand om flyktingarna när dom kommer hit på ett värdigt sätt 
Liberalismen är en irrlära