söndag 4 december 2016

Massorna som lever i verkligheten har en helt annan bild än drönarmedias/drönarklassens lögn- och propagandabild

Massorna hyllar goda förebilder och föraktar möghongarna 
Massorna strävar efter en nationell och social frigörelse 
Massorna strävar efter nationell och kulturell självständighet och suveränitet 
Massorna strävar efter en upplösning av imperialismen 
Sverige har gått från en officiellt alliansfri och neutral stat till en officiell NATO-delstat 
Det är illa 
Det är udmanande 
Det är en skam 
Det är landsförräderi 
Det bryter i akt och mening mot gällande lagar, regler och vilja 
Imperialismen blodiga och kriminella anfallskrig får katastrofala följer för såväl dom angripna staterna/länderna som dom stater/länder som ska ta emot flyktingströmmarna 
Imperialismen ödelägger överallt 
Massorna strävar efter både ett nationellt som ett internationell välfärdssystem 
Och då duger inte drönarmedia/drönarklassen 
Liberalismen är en irrlära

lördag 3 december 2016

Upplösningen av EU/EMU-riget är ett måste

Det är märkligt hur jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet har lyckas driva fram nationalismen/fascismen/nazismen/rasismen/etnicitismen/militarismen/antietablissemanget 
Den aggressiva globalliberalismen har försvagats 
Alternativa högeren/högerpopulismen/högerextremismen vädrar morgonluft 
Det pågår ett inbördeskrig/en maktkamp inom drönarklassen 
Medan arbetarklassen tystas och trycks ner av drönarmedia/drönarklassen 
Det har visat sej att EU/EMU-eländets politik och ekonomi inte passar någonstans 
EU/EMU-eländet skickar fram dom lojala EU/EMU-delstaterna när det går EU/EMU-eländet emot i någon EU/EMU-delstat med krav på bojkott, sanktioner, indragna subventioner, … vilket ökar sympatin för dom obstruerande EU/EMU-delstaterna 
Vad än EU/EMU-eländet gör så går det bara bakåt 
Allt krigsframkallande/-framskapande/-framtvingande måste kriminaliseras 
Upplösningen av EU/EMU-eländet är ett måste 
Enligt drönarklassen måste arbetarklassen marschera i takt och lyda order 
Drönarklassen ser arbetarklassen som sina soldater 
Det finns inga alternativ till drönarklassen enligt drönarklassen 
Det går fort för drönarklassen att rasera samhället men sen det tar lång tid att bygga upp det igen efter att kapitalisterna/konservativa/liberalerna fullständigt har slagit isönder, plundrat och stulit allt och vänt invånarna mot varandra 
Arbetarklassen förföljs enträget av drönarklassen för brott dom aldrig begått 
Att rasera samhället under förevändningen att förbättra det är absurt 
Den medvetna arbetarklassen accepterar inte EU/EMU-eländets politk, inte EU/EMU-eländets ekonomi, inte EU/EMU-eländets interventioner och inte EU/EMU-eländets existens 
Liberalismen är en irrlära 

torsdag 1 december 2016

Att bli kommunist är en frågan om intelligens, erfarenhet och medvetande

Liberalismen var en befrielserörelse mot statsreligionen och alkoholismen 
Socialismen var och är en befrielserörelse mot ovärdigheten och kapitalismen 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna kämpar för och vill behålla sitt monopol med hjälp av sin statsmakt, stöld, häleri, spekulation, plundring, lögn- och propagandamedia, lojalitet, belöning, korruption, karriär och privilegier 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna kämpar för och vill behålla sitt monopol med hjälp allt det udda och aviga i samhället 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna köper och lägger ner produktionen och kulturen i eget intresse 
Invånarna förvägras sina rättigheter med ursäkten om minskade möjligheter 
Att vara revolutionär och udveckla sej till socialist/kommunist kräver studier för att nå den högre samhälleliga och kulturella nivån 
Att vara revolutionär och udveckla sej till socialist/kommunist kräver studier för att nå den högre politiska och ekonomiska nivån 
Där duger inte kapitalisternas/konservativas/liberalernas ytlighet 
Liberalismen är en irrlära

Trovärdigheten inom skvaller och förtal på nätet ska filtreras via applikationer för att sen förmedlas vidare via nyhetsbyråer

Ja, udvecklingen går framåt och trovärdigheten bakåt 
Liberalismen är en irrlära

EU/EMU-eländet vill begränsa åsikts-, yttrande- och mötesfriheterna ytterligare med förevändningen att bekämpa terrorismen

Är det därför statsterrorismen håller på med sina eviga konflikter, kriser, krig och elände i försög att bekämpa åsikts-, yttrande- och mötesfriheterna 
Sprickan mellan EU/EMU-motståndarna och EU/EMU-anhängarna bara växer 
Det är som en milsvidd bred vallgrav 
Det står mellan EU/EMU-politikerna/teknokraterna/byråkraterna lojala till EU/EMU-eländet och invånarna i EU/EMU-delstaterna 
Det förvånar att valdeltagandet till EU/EMU-parlamenetet fortfarande är så stort 
Inkompetensen, stöddigheten, illojaliteten och olämpligheten bland politikerna/teknokraterna/byråkraterna är slående 
Samhällets behov och udveckling gäller inte längre 
Politikerna/teknokraterna/byråkraterna står i givakt för kapitalisterna/konservativa/liberalerna 
I det kapitalistiska/konservativa/liberala samhället produceras det efter maximal profit och relativ efterfrågan och inte efter dom samhälleliga behoven 
Vi kan inte ha kapitalisternas/konservativas/liberalernas marknad 
Samhället fungerar inte så 
Med korrupta politiker/teknokrater/byråkrater går raseringen av samhället väldigt fort 
Så vem ligger bagom bostadsbristen/jämviktsbostadslösheten 
Vem ligger bagom jämviktsarbetslösheten 
EU/EMU-eländet tar inte ansvar för sin statsterrorism 
Flyktingvågorna sköljer in 
Brottsligheten ökar 
Extremismen och religiositeten ökar 
Kristendomen är rätt så politiskt desarmerad 
Islam är där emot väldigt politiskt aktiv 
EU/EMU-opinionen tystas och censureras 
EU/EMU-eländet är en asocial totalitär främmande institution med ickevalda teknokraterna/byråkraterna i kapitalisternas/konservativas/liberalernas tjänst 
EU/EMU-eländet ska inte vara nationalstaternas projekt udan EU/EMU-eländet ska vara regionernas projekt 
Nationalstaten ska politiskt/teknokratiskt/byråkratiskt/geografiskt elimineras 
Ingen invånare inom EU/EMU-eländet ska ha en nationell nationalitet udan alla ska ha en EU/EMU-nationalitet 
EU/EMU-märket på registreringsskyltarna har ett destruktivt och splittrande syfte som ny nationalitetsbeteckning 
Det är plutokraterna och polemarkerna som ska ställa och styra inom EUEMU-eländets murar 
Vilket språg ska bli förstaspråg inom EU/EMU-eländet sen storbritannien lämnade EU/EMU-dårskapen 
Liberalismen är en irrlära

söndag 27 november 2016

Castro var en revolutionär

Castro insåg att revolutionen var den enda möjligheten när dom allmänna valen inte fungerade (colombia, …) och när jänkekorporatismens politik och ekonomi udeslutande bygger på våld/övergrepp/ingrepp/angrepp (latinamerika, …) 
Castro knöt senare ihop revolutionen med den enda vettiga politiska och ekonomiska ideologin 
Jänkekorporatismen villkorade sitt trupptillbagadragande efter spansk-jänkekriget 1898 med rätt att ingripa i kubas (, …) inriges som udriges affärer och att hävda vissa områden på kuba (guantanamo, …) 
Det är dags att ställa jänkekorporatismen inför en krigsbrottsdomstol 
Så att vi kan få ett slut på det globala lidandet 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 26 november 2016

Drönarmedia/drönarklassen jublar och bär sej dumt åt när en av samtidens mest betydelsefulla personer avlider

Drönarmedia/drönarklassen saknar all form av värdighet och respekt 
Drönarmedia/drönarklassen saknar all form av insikt, medvetande och kunskap 
Drönarmedia/drönarklassen vill bara plundra, stjäla, döda, ödelägga, …  
Drönarklassens aversion mot andra är dagliga nyheter i drönarmedia 
Det är dags att slopa press- och partistödet för länge sen 
Det parasitära drönarmedia/drönarklassen klarar sej inte udan subventioner 
Liberalismen är en irrlära 

torsdag 24 november 2016

Samhället får betala ett högt pris för den manglande integrationen

Det är märkligt hur politikerna avsär sej sitt ansvar när kapitalisterna röjer i samhället 
Hur fan kan det finnas en varumärkesbyrå 
Vi har ju kartor och andra historiska handlingar i arkiven som kan berätta om namnen på platserna 
Vad är det som ger ägarna rätt att namnge i strid mot kultur och hävd 
Vad är det som ger ägarna rätt att komma med intetsägande löjliga namn (på engelska!?!) här i skåne 
Privata intressen köper namnförslag på byggnader i kommunen från privata intressen i försög att göra sej populära 
Drygt ¾ av kommuninvånarna tycker namnförslaget (på engelska!?!) på en byggnad vid hamnen är löjligt, kultur- och historielöst, kränkande, obegripligt och intetsägande 
Hur dumt och odemokratiskt kan det få bli 
Invånarna ställs i vanlig ordning udanför möjligheten att delta i kommunens udveckling vilken är förbehållen den kommunala etablissemanget och privata intressen 
Den kommunala korporatismen blir förbannad och irriterad över att invånarna har synpunkter på deras förfarande 
Den kommunala korporatismen utmanar jämt och ständigt invånarna med sitt diktatoriska, odemokratiska och osolidariska förhållningssätt 
Den kommunala korporatismen pekar på att alla fel rättfärdigar ett fel 
Den kommunala korporatismens festyra på invånarnas bekostnad fortsätter 
Vilken än en gång bevisar att kapitalisterna/konservativa/liberalerna/politikerna/teknokraterna/byråkraterna kan dra åt helvete 
Drönarklassen vägrar att integreras och assimileras i samhället 
Drönarklassen kräver att obehindrat få parasitera på samhället 
Drönarklassen saknar värdighet 
Det är dags för länge sen att upplösa press- och partistödet 
Liberalismen är en irrlära 

Funderingar innan soluppgången

Varför ska drönarmedia (sr) presentera sin propaganda i en omvänd ordning 
Strax kommer men först kommer när drönarmedia ska tjata om drönarklassens förträffligheter 
Drönarmedia tjatar bara om tillväxt och kallar kapitalismen för ekonomi 
Drönarmedia är fullständigt ointresserade och okunniga om samhällsutvecklingen 
Vi har ansvar som konsumenter, politiker och företag i konsumtionssamhället enligt drönarmedia 
Ju fortare drönarmedia försvinner desto bättre är den omedelbara reflektionen 
Drönarmedia är dagligen och stundligen full av jänkekorporatismens historia och traditioner 
Drönarmedia är full av jänkekorporatismens alla olyckor och andra dagliga händelser 
Drönarmedia är full av jänkekorporatismens lögner och propaganda 
Drönarmedia är såld och köpt av jänkekorporatismen 
Resten av världen är bara konflikter, kriser, krig och elände i rysslands regi 
Stora gravar tyder på att det är viktiga personer som är begravda enligt drönarmedia 
Viktiga för vem 
Vem fick betala gravsättningen 
Drönarklassens personkult är vämjelig 
Att den sionistiska staten israel bygger bostäder på annekterad palestinsk mark vilket strider mot internationell rätt är inget att orda om enligt drönarmedia 
Det är alltid den starkes rätt som gäller enligt drönarmedia 
Demokrati och mänskliga rättigheter kan man torra sej i röven med lär oss drönarmedia 
Det är erövrarnas namn som gäller och inte namn av hävd enligt drönarmedia 
Kartan ritas ständigt inom i drönarklassens intresse 
Den icke kommersiellt gångbara historien och kulturen begravs efter hand 
EU/EMU-parlamentet antar motioner som anklagar ryssland för fientlig propaganda 
Fredsprojektet EU/EMU-parlamentet har antagit en resolution mot rysslands propaganda och den ortodoxa kyrkan med att anslå 1 miljon € för ännu mer EU/EMU-propaganda samt utöka propagandasamarbetet med NATO-imperialismen 
EU/EMU-eländet befinner sej i en upplösningskris och behöver fiender i försög att överleva ännu en tid 
Att EU/EMU-eländet är fullt av mög är ingenting som drönarmedia reflekterar över 
Att EU/EMU-eländet är idioternas projekt fattar inte drönarmedia 
Drönarmedia saknar ansvar, hänsyn, omdöme, vett och sans 
Jänkekorporatismens och EU/EMU-eländets kris beror på udländska hackare enligt drönarmedia 
Det är märkligt då jänkekorporatismen och EU/EMU-eländet är mest framstående enligt drönarmedia 
Den alternativa/extremhögeren vann i presidentvalet  i jänkeland och ses redan av det jublande drönarmedia som norm 
Nu är det den vite mannen som gäller 
Intoleransen är norm enligt drönarmedia 
Dom ansvars-, hänsyns- och omdömeslösa, okunniga, asociala och nihilistiska kapitalisterna/konservativa/liberalerna plundrar, raserar och förskingrar samhället i en rasande fart vilket främjar tillväxten enligt drönarmedia 
Varför kallar sej liberalerna för multikulturella 
Det är ju fullständigt obegripligt 
Liberalerna är monokulturella med sin enda vägens politik och värdegemenskap 
Drönarmedia/drönarklassen saknar tolerans 
Den alternativa högeren ser sej som ekonomiska nationalister 
Drönarmedia lär oss att välden är våldsam och att jänkekorporatismen är fantastisk 
Fredsprojektet EUEMU-eländet ska rusta upp med ett årlig anslag på 500 miljoner€ i försög att samköra EU/EMU-delstaternas arméer och EU/EMU-delstaternas upphandling av militärmaterial via europeiska försvarsbyrån samt med anslag till militärmaterialforskning på 90 miljoner€ under tre år som ska ökas till 500 miljoner€/år som stödtrupper till NATO-imperialismen 
Avarterna är totalt vansinniga 
Det behövs miljarder:- till att rena alla former av avloppsvatten (spillvatten och dagvatten) i försög att rädda sjön 
När kommer dom anslagen från fredsprojektet EUEMU-eländet 
Jänkekorporatistoppositionen består av den internationella statsterrorismen och den underlydande internationella terrorismen och moskvaoppositionen består av regimen i damaskus och lojala med regimen i damaskus 
Drönarmedia/drönarklassen i västvärlden och sunniarabvärlden beskyller ryssland för att vara emot jänkekorporatistoppositionen 
Medvetna kan inte gå och vänta på kapitalismens(konservatismens/liberalismens fall 
För det har redan skett för länge sen 
Det vi nu ser är dom fruktansvärda biverkningarna 
Medvetna kan och ska inte kämpa för kapitalismens(konservatismens/liberalismens fortlevnad 
Medvetna ska kämpa för samhällets överlevnad och udveckling 
Liberalismen är en irrlära 

tisdag 22 november 2016

Nu är det drönarklassens handelshögskolor som gäller

Den europeiska och sovjetiska socialismen gick främst under på grund av den bristande produktiviteten (av konsumtionsvaror) 
Organiseringen måste förbättras (byggt på erfarenheterna) för den socialistiska udvecklingen 
Samtliga DDRs vetenskapsmän som bedrev marxistisk forskningsarbete avskedades efter BRDs annektering av DDR 1990.10.03 från universiteten, högskolorna och akademierna 
Samhället skulle avidentifieras och historien skrivas om 
Sen dess finns det ingen måtta på drönarmedias/drönarklassens lögner och propaganda 
Liberalismen är en irrlära 

måndag 21 november 2016

Förstår inte varför drönarmedia/drönarklassen har ett så stort intresse av att införa flyktingarnas traditioner (heltäckande klädsel, familjevåld, …) och religioner här

Är det drönarmedias/drönarklassens form av integration och assimilation 
Här i skåne tar men seden dit man kommer 
Ur nationell synpunkt är EU/EMU-eländet en ryggsäck och bojor runt både hals och anklarna 
EU/EMU-eländet är ett pinoredskap 
EU/EMU-eländet är en liberal inskränkt jävla dårskap 
EU/EMU-eländet är ett övergrepp/angrepp/ingrepp på mänskligheten 
Liberalismen är en irrlära  

Medvetna och demokratiskt sinnade ser allvarligt på jänkekorporatismens/CIAs/NATO-imperialismens/EU/EMU-eländets eskalerande militära upptrappningen i europa

Upptrappningen bryter mot internationella lagar, nationella lagar, avtal, överenskommelser och regler 
Den visar på kapitalismens/konservatismens/liberalismens våldsbenägenhet 
Den är rent provocerande 
Den bekräftar att kapitalismen/konservatismen/liberalismen omgående måste avväpnas och stämplas som kriminell rörelse 
Liberalismen är en irrlära 

Att moderata samlingspartister kallar andra för hora är väl igen sensation

Hela moderata samlingspartiets existens, moral och fostran bygger på hat, hot, hets, hån, förakt, förtal, fördomar, våld, plundring, skövling, konflikter, kriser, krig, elände, … 
Det är frågan om asociala avarter 
Det är frågan om idioter 
Ur demokratisk synpunkt är moderata samlingspartiet en kriminell rörelse 
Det är dags att slopa press- och partistödet för länge sen 
Alla moderata samlingspartister är pejorativa 
Liberalismen är en irrlära 

söndag 20 november 2016

Hela den jävla förbannade lokala monopolmögblaskan är ett enda ”läsvärt” annonsblad

Men ekonomin tryter så nu ska den lokala monopolmögblaskan (ägt av ett mediaimperium i tjockhult) börjar ta betalt för publiceringen på nätet 
Man ser dödsryckningarna 
Den lokala monopolmögblaskan påstår sej vara en del av demokratin 
Hur nu en rabiat idiotisk drönarblaska kan vara det 
Den lokala monopolmögblaskan är i grunden asocial 
Den lokala monopolmögblaskan är en nazistsik, fascistisk, etnicitistisk, rasistisk, plutokratisk, polemarkisk, kapitalistisk, konservativ och liberal arbetarklassfientlig mögblaska 
Rötterna och tiden till dags dato finns dokumenterade i mediaarkiven 
Det är ingen vettig mänska som kommer att sakna den jävla förbannade lokala monopolmögblaskan 
Den tredje statsmakten är just en del av statsmakten 
All samhällsinformation ska vara tillgänglig för alla udan kostnad 
Det är grundläggande i en demokrati 
Vad har den jävla förbannade lokala monopolmögblaskan att ställa upp mot det 
Jo, ta ännu mer betalt 
Girigheten på nätet är ett gissel 
Det finns två anledningar till att äga en blaska vilket är dels opinionsbildande och dels profiten 
Det är dags för länge sen att avskaffa press- och partistödet 
Den lokala monopolmögblaskan förmedlar mest centralt färdigskrivet vinklat mög på svamelska 
Drönarmedias fall är i accelererande 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 19 november 2016

Sen dog drönarmedias intresse

Propagandan om framgångarna vid jänkekorporatismens anfallet mot mosul i irak försvann med att fel presidentkandidat vann i jänkepresidentvalet i jänkeland och att motståndet var starkare än förväntat 
Även om jänkekorporatismen bombade febrilt 
Det förväntade framgångsriga anfallet mot mosul i irak var tänkt som en propagandaseger för liberalerna i jänkepresidentvalet i jänkeland 
Drönarmedia ställde mangrant och plikttroget upp på plats och rapporterade dygnet runt under ett par tre ugor 
Så nu är det tyst i drönarmedia fastän massmördandet/angreppen/ingreppen/övergreppen fortgår i mosul i irak 
Drönarklassen behöver inte äga publik media för att få ud sina lögner och propaganda 
Det är bara för vämjeligt 
Det är dags att olagligförklara EU/MU-eländet och NATO-imperialismen som kriminella rörelser och ställa dom ansvariga inför rätta 
Liberalismen är en irrlära

lördag 12 november 2016

Yankee go home

Med tur kommer den republikanske konservative presidenten att minska antalet NATO-soldater i europa 
Kanske till och med se till att NATO-imperialismen lämna europa för tid och evighet 
Den republikanske konservative presidenten kommer att kräva mer pengar från NATO-delstaterna i europa 
Vilket kan leda till en mindre närvaro av NATO-imperialismen på grund av (den ökade) kostnaden för NATO-delstaterna i europa 
Den republikanske presidenten kräver att NATO-delstaterna i europa lägger 2% av BNP på det militära 
Vilket inte alla NATO-delstater i europa har råd med 
Jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen drog i gång sitt (andra) försög till statskupp i kiev i ukraina våren 2014 i försög att rusta upp balstaterna och östeuropa för att öka spänningen mot ryssland 
Det är dags att upplösa jänkekorporatismens över 70-åriga ockupation av västeuropa och stoppa NATO-imperialismens spridning över europa 
Situationen har blivit absurd 
Vilka riksdagspartier kräver NATO-imperialismen ud ur europa 
Liberalismen är en irrlära 

Liberal - då tänker man i sitt stilla sinne - idiot

EU/EMU-eländet försöger utkräva en så stor och ljuvlig hämnd (och skada) som bara möjligt av storbritannien för udträdet ur EU/EMU-eländet 
Det visar bara på hur respektlöst, vansinnigt, asocialt, destruktivt och repressivt det liberalfascistiskta EU/EMU-eländet är 
EU/EMU-kommissionens ordförande (som är djupt chockad, irriterad och orolig) tänker visa jänkekorporatismens nya president vad EU/EMU-eländet är för någonting och undervisa den tillträdande presidenten om procedurerna sammankopplade med EU/EMU-eländets funktioner 
Den tillträdande republikanske presidenten udgör risker för relationerna mellan EU/EMU-eländet och jänkekorporatismen enligt den chockade, irriterade och oroliga EU/EMU-kommissionens ordförande 
EU/EMU-kommissionen tänker undervisa jänkekorporatismens nya president i vad EU/EMU-eländet är och hur det fungerar med förhoppningen av effekt på jänkekorporatismens och EU/EMU-eländets grunder och strukturer 
Den republikanske presidentkandidaten anses okunnig om EU/EMU-eländet och dess verksamhet 
Den republikanske presidentkandidaten riskerar att rubba dom interkontinentala relationerna i grunden och i strukturen 
Ja, det är inte klogt vad dåren till EU/EMU-kommissionens ordförande kan hitta på 
Jänkekorporatismens nya president ska installeras 2017.01.20 
Det liberala EU/EMU-eländet känner sej överkört av och är nervöst inför jänkekorporatismens konservativa nya president 
EU/EMU-eländet kommer att behöva lära den valde presidenten vad EU/EMU-eländet är och hur det fungerar 
EU/EMU-kommissionens ordförande har tidigare ifrågasatt den republikanske presidentens uppfattningar om global handel, klimatpolitik och västvärldens säkerhet

EU/EMU-kommissionens ordförande tror att EU/EMU-eländet kommer att slösa bort två år innan den republikanske presidenten reser runt i den värld han inte känner till 
Det gäller att pocka på uppmärksamhet 
Det liberala EU/EMU-eländet är rädd för att förlora ceta- och ttip-avtalen med nordamerika 
Den tillträdande republikanske presidenten sär sej inte vara så intresserad av handelsavtalen i protektionistiskt syfte 
Även det nordamerikanska nafta-avtalet vill den tillträdande republikanske presidenten omförhandla/upplösa 
Det liberala EU/EMU-eländet är rädd för att behöva betala mer för anslutningen till NATO-imperialismen 
Den tillträdande republikanske presidenten sär sej vara mer intresserad av inriges- än udrigespolitik 
Sämre/inga avtal i EU/EMU-kommissionens ordförande ögon kan stjälpa EU/EMU-eländets dominans över EU/EMU-invånarna 
Vem har bjudit in en massa kapitalister/spekulanter/konservativa/liberalerna att plundra, rasera och förskingra samhällena i EU/EMU-delstaterna 
Jo, det liberalfascistiska EWU/EMU-eländet 
Hela idén bagom EU/EMU-eländet är plundring, rasering och förskingring av samhället 
Hela idén bagom EU/EMU-eländet är parasitism och kannibalism 
EU/EMU-eländet är ett enda stort terrordåd 
EU/EMU-eländet ger fritt lopp för onda krafter 
EU/EMU-eländet framstår mer och mer som ett rent liberalfascistiskt projekt 
Drönarklassen har alltid försögt att framställa politiken som religion 
Drönarklassen har alltid ställt krav på lojalitet och rättrogenhet mot löfte om karriär och privilegier 
Den store ledaren är guden och anhanget är lärljungarna 
Det är bara idioter som faller för dom dumheterna 
Det ser man på EU/EMU-teknokraterna/-byråkraterna 
Några falskare jävla landsförrädare får man leta efter 
EU/EMU-eländet kör med treenigheten EU/EMU-kommissionen/EU/EMU-rådet/EU/EMU-parlamentet 
Ja, herre du jävlar 
Vem är intresserad 
Man måste alltid skära bort det ruttna i försög att behålla det friska 
Liberalerna/drönarmedia tjatar om reaktionen på det ohämmade liberala etablissemanget som en populistisk våg 
Det är på den begåvningsnivån liberalerna befinner sej 
Liberalerna inser inte sin omöjlighet 
Det liberala EU/EMU-enväldet är väldigt impopulärt 
Det är dags att befria samhället från liberalismen för tid och evighet 
Det är dags att hala EU/EMU-fanan från samtliga offentliga platser 
Det råder mycket stor oro och motsättningar inom EU/EMU-delstaterna på grund av anslutningen till EU/EMU-eländet 
Nu kommer EU/EMU-etablissemanget med EU/EMU-kommissionens ordförande i spetsen att skita på sej 
För det är val om maktfördelningen i italien (från överhuset till underhuset och från regionerna till centralmakten) och om presidentposten i österrige på samma dag 2016.12.04 
Bägge valen kan röra om för EU/EMU-eländet 
Holland håller parlamentsval 2017.03.15 vilket också kan röra om för EUEMU-eländet 
Sen blir det presidentval i frankrige under april - juni 2017 vilket kan röra om det riktigt rejält för EUEMU-eländet 
Så där kommer EU/EMU-eländet/drönarmedia att intervenera med full kraft 
Förtalen, föraktet, fördomarna, hatet, hoten, hetsen, hånen, lögnerna och propaganda kommer att florerar i drönarmedia 
Le Pen nådde andra valomgången 2002 
Det är bara motgångar efter motgångar för det liberalfascistiska EU/EMU-eländet 
Med lite tur kan vi bli av med EU/EMU-eländet fortare än kvickt 
Liberalismen är en irrlära 

fredag 11 november 2016

Parasiterna och kannibalerna måste genomlida svältdöden

Först avreglering, bolagisering, privatisering, rasering och förskingring av det offentliga (skola, vård, omsorg, …) 
Sen privatskola, skolpeng, privatvård, vårdval, vinstuddelning, … och allt annat asocialt trams som liberalerna kommer på i försög att avskaffa samhället 
Vilket har slutat i kaos och anarki 
Sen jämviktsarbetslöshet, jämviktsbostadslöshet, flyktingeländet, tiggerieländet, … 
EU/EMU-eländet, NATO-imperialismen, … 
Vad fan får liberalerna allt mög ifrån 
Sen religiös extremism, högerextremism, populism, gangsterism, … 
Det har gått från ansvar, hänsyn, omdöme demokrati, solidaritet till kaos, anarki, egoism, individualism, nihilism, marknad, … 
Förstörd välfärd som ska ersättas med välgörenhet 
Den samhälleliga planekonomin ersätts med den kapitalistiska planekonomin 
Flyktingarna måste först lära sej språget för ett sen kunna lära sej samhället 
Liberalismen måste förklaras som en kriminell rörelse (precis som nazismen 1945) 
Parasiterna och kannibalerna måste svältas ud 
Drönarklassen måste få dra konsekvenserna av sin konflikts-, kris- och krigspolitik 
Vilka jävla förbannade dårar 
Liberalismen är en irrlära

Med EU/EMU-eländet kom en massa fyle rännandes hit

Det är en massa asociala typer som inte har här att göra 
Det är en massa tjuvar, skurkar, banditer och tiggare från dom forna öststaterna 
Det är en massa kapitalister/konservativa/liberaler/plundrare/spekulanter från oliga länder 
Drönarsamhället kan inte hålla rent 
Det dräller av en massa fyle 
Vad är det för bra med att det kommer hit en massa tjuvar, skurkar, banditer och tiggare från dom forna öststaterna 
Hur kan det legitimera EU/EMU-udvidgningen österud 
Det är fruktansvärt naivt 
Det är hämnings-, ansvars-, hänsyns- och omdömeslöst 
Varför har EU/EMU-eländet givit en massa tjuvar, skurkar, banditer och tiggare från dom forna öststaterna rätten att komma hit och leva jävel 
Jo, svaret är att billig arbetskraft från dom forna öststaterna ska komma hit och slå ud arbetsmarknaden till gagn för kapitalisterna/konservativa/liberalerna/plundrarna/spekulanterna 
EU/EMU-eländet värnar/hävdar/främjar inte ägarna till arbetarklassen 
EU/EMU-eländet värnar/hävdar/främjar ägarna till produktionsmedlen 
EU/EMU-eländet är ett arbetarklassfientligt projekt 
EU/EMU-eländet är ett samhällsfientligt projekt 
EU/EMU-eländet är ett liberalt projekt 
EU/EMU-eländet är dårskapens projekt 
Varför sprider drönarmedia ohämmat EU/EMU-eländets lögner och propaganda 
Liberalismen är en irrlära 

Förr var det nyhetsinformation

Nu är det nyhetskonsumtion med sponsrat innehåll 
Med andra ord journalister som skriver reklam som nyhetsartiklar 
Korruptionen och prostitutionen är udbredd inom drönarmedia 
Nu är det till och med nyhetsdesinformation som gäller 
Det lilla eventuella förtroendet som fanns finns inte längre 
Nu är det bara föraktet för drönarmedia kvar 
Varför ska media har presstöd/mediastöd 
Det är ju absurt 
Drönarmedia är ju öppet opinionsbildande 
Vad som är bra för drönarmedia är inte bra för samhället 
Vad som är bra för samhället är inte bra för drönarmedia 
Så en av dom två måste bort 
Hela jävla drönarmedia består av smygreklam, lögner och politisk propaganda 
Det är friserade nyheter och ingen fakta 
Det intellektuella ska inte få ha någon plats i drönarmedia 
Det är dumheterna som ställer och styr i drönarmedia 
Omedvetenheten är påbjuden i drönarmedia 
Det igår inflation i allt under drönarklassen förtryck 
Vilka jävla förbannade idioter 
Liberalismen är en irrlära