torsdag 21 juni 2018

Midsommar

Idag är det skånes nationaldag 
Det skiljer mellan den sociala och liberala midsommaren 
Både i tid/rum och kultur 
Liberalismen är en irrlära 

tisdag 19 juni 2018

Vi ska inte ha religiösa skolor

Religionernas tid är förbi 
Samhället måste kunna bemöta religionernas dumheter 
Samhället måste hållas strikt profant/sekulärt 
Vi ska inte ha liberala skolor 
Liberalismens tid är förbi 
Samhället måste kunna bemöta liberalismens dumheter
Vi ska inte ha konservativa skolor 
Konservatismens tid är förbi 
Samhället måste kunna bemöta konservatismens dumheter 
Samhället måste hållas strikt demokratiskt 
Religion/liberalism/konservatism/individualism är ingen mänsklig frihet/rättighet 
Religion/liberalism/konservatism/individualism är mänskliga dumheter 

Religion/liberalism/konservatism/individualism är bara täckmantlar för gangsterism/banditism/sociopater/psykopater/asocialism/nihilism/repression/kaos/anarki/plundring/ödeläggelse/förskingring/rasering/…    
Liberalismen är en irrlära

onsdag 13 juni 2018

Varför ska staten israel också ha våldsmakten över dom icke-ockuperade/annekterade delarna av palestina

Varför ska inte palestinarna få ha några organisationer/rörelser 
Varför kan inte den destruktiva/subversiva/repressiva/aggressiva/oligofrena/… staten israel bara dra åt helvete 
Liberalismen är en irrlära

Varför samarbetar inte dom nordiska staterna/länderna med att sända dom publika reklamfria radio-/tv-kanalerna över hela norden

Det kan väl inte vara så svårt 
Varför samarbetar inte dom nordiska staterna/länderna betydligt mer om samproduktion av program 
Det kan väl inte vara så svårt 
Varför samarbetar inte dom nordiska staterna/länderna betydligt mer om lokala/regionala/nationella kulturella/idrottsliga arrangemang 
Det kan väl inte vara så svårt 
Liberalismen är en irrlära

onsdag 6 juni 2018

Sossarna är varken socialistiska/demokratiska udan sossarna är liberalistiska/plutokratiska precis som alla andra drönarpartier

Det står rättvisa/jämlikhet på ytan men innanför stinker det orättvisa/ojämlikhet precis som för alla andra drönarpartier 
Folk och fä lämnar inte sossarna för deras ökade flyktinghets udan för den ökande orättvisan/ojämlikheten/liberaliseringen/avregleringen/bolagiseringen/privatiseringen/plundringen/raseringen/förskingringen/ödeläggelsen av samhället 
Folk och fä lämnar sossarna för deras liberalism/plutokrati 
Folk och fä lämnar sossarna för deras oligofreni 
Folk och fä lämnar sossarna för deras samhällsförräderi 
Enligt sossarna råder det en gemensam hållning i riksdagen om att ryssland är det största hotet mot det kommande valet 
Denna enighet fråntar väljarna möjligheten att udtrycka sin uppfattning 
Majoriteten av väljarna vill se den traditionella neutraliteten och alliansfriheten 
Majoriteten av väljarna vill se socialism/demokrati/frid/fred och inte liberalism/plutokrati/kris/krig 
Sossarna har valt fel sida 
Sossarna har valt drönarklassen före arbetarklassen 
Och då får man inga kamrater 
Eller väljare 
Hur man nu ser på karriären/privilegierna 
Liberalism är kleptokrati 
Liberalismen är en irrlära

söndag 27 maj 2018

Hur kan MS/moderata samlingspartiets rabiata reklambyråer har så stor makt/kontroll över regeringen/riksdagen/politiken/ekonomin/juridiken/militären/staten/det offentliga/samhället

Hur kan MS/moderata samlingspartiets rabiata reklambyråer styra/ställa avregleringen/bolagiseringen/privatiseringen/plundringen/förskingringen/ödeläggelsen/raseringen av samhället 
Det är inte klogt 
Ud med månglarna ur det offentliga 
Liberalismen är en parasitär sjugdom 
Det gäller att vaccinera samhället mot dårskapen 
Arvs-/gåvo-/förmögenhets/fastighetskatt kan dras efter samma kriterier 
Arvet/gåvan/förmögenheten/fastighetstaxeringsvärdet (samtliga fastigheter udan undantag) per (privat/juridisk) person reduceras med 7,5 basbelopp 
Återstoden beskattas med 1% dock högst 1% av inkomsten (bruttoinkomsten udan några avdrag) 
Slopa alla privilegier som ränte-/rot-/rut-/cykel-/…avdrag 
Alla avdrag är riktade till dom som har pengar 
Det är odemokratisk/osolidariskt/orättvist/ojämlikt 
Även om fattiga/udslagna har behovet så har dom inte råd med avdragen 
Det är dags att försöga få lite ordning i samhället 
Den rådande liberala kaoset/anarkin är vansinnig 
Marknadsekonomin är absurd 
Ta hem soldaterna och inför ett försvar värt namnet samt upphör med samtliga militärsamarbeten udom med naboarna 
Den främsta fienden finns i solnedgången 
Att liberalismens militäraffärer ska vara hemliga är rent trams 
I en demokrati är allting öppet 
Summan av samtliga inkomster (lön/ränta/uddelning/…) (bruttoinkomsten udan några avdrag) beskattas efter ett avdrag på basbelopp med 55% 
Sjug-/arbetslös/…ersättningar utbetalas efter en inverterad skala upp till en inkomst (bruttoinkomsten udan några avdrag) motsvarande 7,5% basbelopp   

Liberalismens nöjesindustri bygger på att döda/stjäla 
Precis som i verkligheten 
Liberalerna/konservativa borde försöga tänka på att man kan inte både plundra välfärdssystemet och ha det kvar 
Arbetarklassen är inte beredd att betala priset för drönarklassens plundring/rasering/förskingring/ödeläggelse av samhället 
Vad kommer sen när drönarklassen har plundrat/raserat/förskingrat/ödelagt samhället fullständigt 
Liberalism/konservatism för raka motsatsen till socialism 
Liberalismens friheter innebär att hävda sej på andra 
Så det tror fan att liberalerna oroar sej för socialismen med ett samhälle udan privilegier 
Liberalismen är en irrlära

tisdag 15 maj 2018

Jorsala i jorsalaland

Al quds/jerusalem har status som corpus separatum/separerad kropp delad mellan en palestinsk och israelisk stat med särskild politisk/rättslig status som skiljer sej från omgivningen men som inte innebär en självständig statsstad enligt FNs generalförsamlings resolution 181 antagen 1947 
Vilket terroriststaterna jänkekorporatismen/staten israel intervenerar/obstruerar mot sen 1949 med att ockupera/försöga annektera hela al-quds via omänskligt våldsamma/brutala handlingar 
Det var perserna som hjälpte judarna att bygga upp al-quds ~480 fnt efter babyloniernas rasering ~587 fnt 
Romarna ändrade namnet till aelia capitolina ~135 och förvisade judarna minst ~5 mil udanför staden 
Staten israel har inget existensberättigande 
Palestina måste återskapas till en stat under demokratiska former 
Liberalismen är en irrlära    

tisdag 8 maj 2018

Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media försöger skapa dissidenter i misshagliga länder/stater

Det var rulliansen som allierad till jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet/… som drog igång flyktingrallyt vilket gav luft åt nordiska rikspartiet/BSS/SD/nazisterna 
Man kan inte vädja till SD/nazisterna (eller rulliansen) för då legitimerar man idioterna 
Samhällsudvecklingen har imploderat 
Konservatismen/liberalismen är oligofren 
Liberalismen är en irrlära  

Rikta ögonen mot oljudet

Böneutrop hämmar integrationer och kränker folk/fä/det profana/sekulära samhället 
Kyrkorna (klockringning) har börjat tystnat på grund av bristande intresse 
Vi ska inte ha hit några jävlar idioter som gapar/skriker på främmande språg 
Det är kränkande 
Vi ska inte ha hit fler religioner 
Det är obegåvat/fördummande 
Socialister/kommunister ser religioner som opium för dårar 
Sexuell inriktning är mer eller mindre medfött 
Religion/liberalism är inte medfött udan någonting man fostras till 
Socialism/kommunism är medfött i och med att mänskan är en i grunden social/kollektiv varelse 
Religion är ingen mänsklig rättighet 
Religion handlar inte om oväsen under 110 dB 
Socialister/kommunister förbannar religion/liberalism och annat fördummande 
Finns det krav på huckle i vissa stater/länder så kan det råda tvärtom här 
Huckleförbud 
Det är frågan om integritet 
Det är frågan om integrering 
Flyktingarna måste ta seden dit dom kommer 
Socialismen/kommunismen udgår från det materiella 
Religioner udgår från det andliga 
Konservatismen/liberalismen udgår från girighet 
Trohetseden förlåter samtliga synder 
Grenarna på abrahamismen påstår sej bekämpa varandra av samma skäl 
Inom abrahamismen råder ett konstant inbördeskrig 
Grenarna på abrahamismen påstår sej få hjälp av religionen av samma skäl 
Av en död mytologiserad idols återkomst 
Ja, herre du jävlar vilken förbannad dårskap 
Liberalismen är en irrlära 

Jänkekorporatismen vill ha monopol på interventioner/invasioner/ockupationer/annektioner/militärbaser/plundring/…

Sveriges/finlands militärministrar har åkt till jänkekorporatismens högkvarter för att underteckna en avsiktsförklaring där jänkekorporatismen ska öva ännu mer militärt i sverige/finland i försög att kringgå en officiell NATO-anslutning 
Vilken jävla förbannade samhälls-/landsförrädare 
Den svenska regeringen ska skicka 10-20 miljarder:- till jänkekorporatismen för ett gammalt luftvärnssystem 
Jänkekorporatismen har dragit sej ur kärnenergiavtalet (JCPOA 2015) med iran och hotar med sanktioner mot dom stater/länder som itkar handel med iran 
Saudiarabien/staten israel jublar 
Övriga avtalspartner frankrige/kina/ryssland/tyskland/storbritannien tänker fortsätta hålla överenskommelsen 
Liberalismen är en irrlära   

Varför kan staten Israel men inte resten av palestina delta i eurovisionslagerfestivalen

Vilken jävla förbannad diskriminering 
Liberalismen är en irrlära

tisdag 1 maj 2018

Drönarklassens/drönarpartiernas interna maktkamp framställs som höjden av demokrati av drönarmedia/publika media

Drönarklassens/drönarpartiernas intäkter kommer främst från bidrag/stöld/plundring/förskingring/missbrug/… 
Det är samhällets skyldighet att hålla rent från plundrare/banditer/skurkar/tjuvar/liberalismen/drönarklassen/rulliansen/… 
Drönarmedias/publika medias faktakontroll/objektiva sanningar är löjliga 
Ingen annan än drönarmedia/publika media kan ta valpropaganda på allvar 
Drönarmedia/publika media publicerar bara undergångsunderhållning 
Skola/vård/omsorg/… är inte udvecklad/anpassad efter samhällets behov 
Det dräller av outbildad personal 
Inrättningarna är underbemannade/oorganiserade 
Det är inte så lätt att tro på samhället när drönarklassen/rulliansen jämt/ständigt snackar skit om anställda/samhället/skola/vård/omsorg/… 
Drönarklassen/rulliansen tar bort det roliga/glädjen ur samhället 
Drönarklassen/rulliansen skuldbelägger anställda/elever/sjuga/äldre/… 
Med drönarklassens/drönarpartiernas liberalisering/avreglering/bolagisering/privatisering/förskingring/rasering/plundring/ödeläggelse/… av det offentliga/allmänna ökar kostnaderna/byråkratin vilket personalen får skulden för 
Med drönarklassens/drönarpartiernas liberalisering/avreglering/bolagisering/privatisering/förskingring/rasering/plundring/ödeläggelse/… av det offentliga/allmänna kom profitkraven/byråkratin i flera led vilket samhället får betala för 
Liberalismen är ett otroligt ineffektivt/destruktivt system 
Drönarklassen/drönarpartierna borde dömas för samhällsförskingring/-ödeläggelse 
Det är inte eleverna som är underpresterande udan det är skolan som är understimulerande 
Drönarskolan kan inte möta samhällets behov/krav 
Det är drönarklassen/drönarpartierna som inte kan uppfylla samhällets behov/krav 
Det är dags att välja samhället före individualismen/liberalismen/nihilismen/… 
Demokratin/politiken/ekonomin ska skötas fortlöpande efter samhällets behov och inte var fjärde år som falska vallöften 
Dom konservativa/nationalistiska partierna har större framgång än dom liberala i drönarklassens opinionsundersökningar 
Liberalismen är (ur samhällelig synpunkt) extremism 
Allt från högerextremism till vänsterextremism 
Liberalismen är repressiv/destruktiv/asocial/… 
Drönarklassens/drönarpartiernas systematiska rituella dödande är absurt 
Det är drönarpressen som sätter drönarstressen 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media är inte konstruktiva/progressiva 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media är rent destruktiva/repressiva 
Att se/höra/läsa den obegåvade/ointelligenta/omedvetna/oerfarna drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media är vämjeligt/chockerande 
Någonting dummare får man leta efter 
Var fan kommer alla idioterna ifrån 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media håller sej till rent avföringssnack 
Tjänar man pengar tjänar man inte samhället 
Inom drönarvärlden hänvisar obegåvade till obegåvade
Liberalismen är en irrlära 

Drönarklassen/rulliansen vill avskaffa fast/tillsvidare-(visstid-/prov-) anställning med att turordningsreglerna ska garderas efter kompetens och inte efter anställningstid

Så slipper företagen kostnaden för att kompetensutveckla personalen 
Den kostnaden får samhället ta 
Det är bara att sparka och anställa efterhand som kompetensbehovet växlar 
Ägarna till arbetskraften blir dagsverkare 
Skäl till uppsägning enligt las (1974/1982) är misskötsel och arbetsbrist 
Drönarklassen/rulliansen vill att arbetarklassen ska var totalt laglös 
Drönarklassen/rulliansen ser arbetarklassen som fritt villebråd 
Liberalismen är en irrlära

tisdag 24 april 2018

Att legalisera annonsblockerare på internätet är en attack mot hjärtat av fri media enligt drönarklassen/drönarmedia/publika media

Detta bevisar att kontrollen över media är en viktig maktfaktor 
Detta bevisar att kontrollen över manipulationen/revisionen/reklamen/lögnerna/propagandan/… är en viktig maktfaktor 
Detta bevisar att beroendet av annonsörer/korruption är livsavgörande för drönarmedia/publika media 
Det är så en minoritet kan terrorisera hela landet 
Det är dags att sätta in nådastöten för drönarklassen/drönarmedia/publika media med en gång för länge sen 
Det är dags att slopa press-/partistödet med en gång för länge sen 
Det är dags att slopa reklamen med en gång för länge sen 
Det är dags att rensa ud det asociala/odemokratiska/osolidariska/fascistiska/plutokratiska/liberala/… möget ur samhället med en gång för länge sen 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media lever på rykten/spekulation/reklam/lögner/propaganda/påståenden/… 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media är en dystopi 
Arbetarklassen är bannlyst i drönarmedia/publika media 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media är en riktigt pervers mögig svinstia 
Allting handlar om plundring/prostitution/hämnd/mord/förtryck/angrepp/övergrepp/ingrepp/missgrepp/… inom drönarvärlden 
Nyheterna är fabricerade inom drönarklassen 
Nyheter är en handelsvara inom drönarklassen 
Drönarmedia är en samhälls-/statssubventionerad destruktiv/repressiv industri 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media ser kult/sekt som kultur 
Om man kan köpa tystnad kan man fortsätta med sina övergrepp/angrepp/ingrepp/missgrepp/… 
Förövarna skyddas alltid av liberalerna 
Pengar styr/ställer allt inom liberalismen/plutokratin 
Skulle drönarmedia/publika media sluta med manipulation/reklam/lögner/propaganda skulle drönarmedia/publika media upphöra/upplösas med en gång 
Om drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media gör allt i försög att påverka valen så är det ju inte några demokratisk val udan manipulerade val 
Enligt drönarvärlden/drönarsamhället/drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media ska behovet på arbetsmarknaden styra 
Enligt socialismen ska samhällets behov styra 
Det går inte att planera samhället när privata intressen ska ställa/styra efter eget behov/intresse 
Fattiga/udslagna vräks i försög att hålla uppe hyran 
Arbetslösa nekas arbete i försög att hålla nere lönerna 
Att ha marknadsekonomi innebär att andra styr/ställer över ens liv 
Med marknadsekonomi råder ingen frihet 
Med marknadsekonomi råder kaos/anarki 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media kan dra åt helvete 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 21 april 2018

Arbetarklassen är klämda mellan russofobin och liberalismen/konservatismen/EU/EMU-/NATO-patriotismen

Liberalerna/konservativa/EU/EMU-eländet/NATO-imperialismen missbrugar den samhälleliga tekniska udvecklingen i försög att övervaka/kontrollera/förtrycka arbetarklassen 
Folk och fä är så förbannat naiva att tro att övervakningskameror inte skulle hota deras integritet 
Med artificiell intelligens kan varje person idag urskiljas ur folkmängden 
Den självsanerande/-kontrollerande/-garanterande kapitalismen finns inte 
Arbetarklassen ser dagen gå upp i öster och ner i väster 
Drönarklassen ser natten gå upp i väster och ner i öster 
Liberalismen är en irrlära 

Drönarklassen bär på en intellektuell funktionsnedsättning

Drönarklassen bär på en obotlig diagnos 
Koprolitskalle 
Drönarklassen försöger framställa socialister/kommunister som asociala/odemokratiska/osolidariska och liberaler som sociala/demokratiska/solidariska 
Drönarklassen försöger framställa allting i svart/vitt 
Drönarklassen saknar nyanser 
Drönarklassen saknar intelligens 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media försöger ändra värderingarna i spårget/meningarna/orden 
Man blir tvungen att försöga översätta allt på drönarmedia/publika media i försög att förstå 
Men det mesta förblir obegripligt 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media använder en massa nyord i försög att dölja verkligheten/sin verksamhet 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media är värsta/sämsta underhållning 
Vilda västeren försöger rättfärdiga sina massmord/illegala kriminella anfallskrig/utomrättsliga avrättningar med uppdiktade bevis 
Vilda västeren ägnar sej åt att sprida terrorpropaganda 
Liberalismen är en irrlära  

lördag 14 april 2018

Statsterrorismen kan dra åt helvete

Polemarkerna/fascisterna/imperialisterna i jänkeland/frankrige/storbritannien/… kan dra åt helvetet 
Liberalerna är muterade blodtörstiga avarter 
Polemarkerna/fascisterna/imperialisterna i jänkeland/frankrige/storbritannien/… ägnar sej åt krigsbrott 
Polemarkerna/fascisterna/imperialisterna i jänkeland/frankrige/storbritannien/… kränker internationell rätt/suveräniteten/staters självbestämmande/folkrätten/… 
NATO-imperialismen stödjer jänkekorporatismens/frankriges/storbritanniens/… illegala kriminella anfallskrig i försög att försvaga regimen i damaskus förmåga att attackera det syriska folket med påstådda kemiska vapen 
Detta är fan i mej inte klogt 
Allt är falskt så det förslår 
Drönarmedia/publika media har en stor skuld i det illegala kriminella anfallskriget 
Så nu (2018.04.14~03~04) har polemarkerna/fascisterna/imperialisterna jänkekorporatismen/frankrige/storbritannien/… anfallit syrien med över hundra missiler/flygplan/… i påstådda försög att förstöra forskningsanläggningar/militärbaser i syrien 
Med vilken rätt 
Det syriska luftvärnet skör ner ~ av missilerna 
Så nu fick polemarkerna/fascisterna/imperialisterna/stats-/regeringscheferna/statsterroristerna i jänkeland/frankrige/storbritannien/… också sälla sej till dom rabiata idioterna (churchill/franco/mussolini/hitler/samtliga jänkepresidenter/…) som har udfört illegala kriminella anfallskrig mot andra länder/stater/folk
Polemarkerna/fascisterna/imperialisterna i jänkeland/frankrige/storbritannien/… vill inte se någon fred i syrien 
Statsterrorismen under jänketerrorismens/NATO-imperialismens/EU/EMU-eländets ledning har alltid samarbetat med populister/extremister/fascister/etnicitister/rasister/nazister/terrorister/fanatiker/religiösa/andra idioter 
För liberalerna är det ärofullt att kriga och mörda 
Jakten på pengar är grundläggande för liberalismen 
Polemarkerna/fascisterna/imperialisterna ser jorden som sina privata priviligierade jaktmarker där mänskor är det mest eftertraktade/åtråvärda jaktbytet 
Helst i miljontal 
Massmord premieras högt 
Den ociviliserade drönarklassen är vansinnig 
I försög att kunna hålla rustningsindustrin/aktieägarna igång krävs påhittade fiender/fienders fiender 
Det är folk och fäs förbannade skyldighet att bekämpa all form av fascism/statsterrorism/liberalism/imperialism 
Den svenska regimen ser inte att ett påhittat folkrättsbrott ska lösas med att jänkeland/frankrige/storbritannien/… begår ännu ett folkrättsbrott 
Ja, herre du jävla vilka jävla förbannade idioter 
Polemarkerna/fascisterna/imperialisterna i jänkeland/frankrige/storbritannien/… vågar inte angripa jämnbördiga 
Vilda västerens barbari/brutalitet/banditism/gangsterism/imperialism/… är totalt vansinnig 
Ska polemarkerna/fascisterna/imperialisterna i jänkeland/frankrige/storbritannien/… skylla detta på deras terroristorganisation IS/Daesh också 
Liberalismen är en irrlära  

onsdag 11 april 2018

Flygledarmyndigheten eurocontrol/europeiska flygsäkerhetsorganisationen EASA varnar flygbolag för att under dom kommande 72 timmarna kan vilda västeren vara på väg att med ett illegalt kriminellt anfall med flyg/missiler mot syrien

Förhoppningen är att ryssland/syrien/iran/hizbollah är så väl förberedde och slår ud vilda västeren för tid och evighet 
Så att vi kan få någon frid/fred på jorden någon gång 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 7 april 2018

Man får aldrig släppa vilda västern inpå livet

Zioniststaten israel lever på den forna kolonialmakten storbritanniens koloniallagar (sex månaders arrest udan formell anklagelser/rättegång) från 1930-talet när dom trakasserar palestinarna 
En stor fara för palestinarna udgör dom palestinska kollaboratörerna på statens israels sida 
En tvåstatslösning som vilda västeren gapar om leder otvivelaktigt till ett apartheidsystem 
Palestinas drönarklass har ersatt motståndet med en myndighet för affärernas skull 
Palestinas myndigheter har blivit beroende av udländska bistånd/välvilja 
Om några udländska stater försöger strypa biståndet träder andra udländska stater in med sina intressen 
Många udländska stater främjar religiösa krafter i försög att slå ud socialisterna/kommunisterna 
Stöd till krig leder till ännu mer krig och flyktingströmmar vilket leder till ett växande populistiskt stöd till reaktionära/extremistiska/fascistiska/etnicitistiska/rasistiska/… grupper/regimer 
Dårskapen är i full gång 
Liberalismens kaos/anarki ödelägger allt i sin väg 
Liberalismen är en irrlära 

torsdag 29 mars 2018

Det verkar som om ett virus har förvandlat en minoritet av mänskligheten till blodtörstiga mutanter/liberaler

Drönarklassen/liberalismen fattar inte att allting bygger på/strävar efter balans 
Vi måste alla sträva efter ett samhälle i balans 
Naturen strävar efter balans 
När kroppen kommer i obalans blir den sjug 
När politiken/ekonomin/juridiken/normer/värderingar kommer i obalans blir det en pandemi 
När samhället kommet i obalans blir det sjugt 
Drönarklassen/liberalismen är en genetiskt förändring/mutation som leder till asocialism 
Det enda sättet att få bort den skadliga drönarklassen/liberalismen från samhället är en total sanering 
Drönarklassen/liberalismen är vansinnig 
Liberalismen är en irrlära 

tisdag 27 mars 2018

Vilda västeren går till full attack

Under ledning av jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen 
Med en narcissistisk idiot till president har det militärindustriella komplexet tagit makten i jänkeland 
Den megalomaniska jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen hotar allt/alla i sin väg i försög att få sin vilja igenom 
Jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen tvingade på sverige ett gammal odugligt luftförsvarssystem till rövarpris 
~14 EU/EMU-delstater (~½ av EU/EMU-eländet)/jänkekorporatismen/NATO-imperialismen/kanada/ukraina/… ska udvisa minst 109 ryska diplomater i sin kampanj mot ryssland 
Ryssland ser det som provocerande/ödeläggande av relationer 
Varför skulle ryssland försöga giftmörda en gammal avdankad dubbelagent och hans dotter i storbritannien 
Idioterna ser jänkekorporatismen/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet som befriare och inte som ockupanter 
Jänkekorporatismen/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet vill inte ha fred på jorden 
Jänkekorporatismen/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet vill ha ännu mer krig vilket gynnar militärindustrin 
Det börjar växa fram ett diplomatiskt världskrig under vilda västerens regi 
Att jänke-/brittiska företag missbrugar ~½ miljard användare hos ett jänkeföretag är inte så viktigt/noga 
Allt är rysslands fel 
Jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/storbritannien/frankrige/… sysslar med kriminella gasattacker överallt 
I irak/syrien/storbritannien/… udan minsta ansvar/hänsyn/omdöme 
Allt är rysslands fel 
Jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/storbritannien/frankrige/… har ett märkligt beteende i försög att främja/värna/hävda sina vapenindustrier 
Folk och fä måste se/inse ett liv udan jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet 
Det måste bli ett slut på imperialismen/liberalismen/konservatismen 
Liberalismen är en irrlära   

lördag 24 mars 2018

Vi har inte råd med drönarpartierna

Vi har inte råd med drönarmedia/publika media som är ett inskränkt selektivt forum för drönarpartierna 
Vi har inte råd med drönarklassen 
Vi har inte råd med drönareländet 
Drönarpartierna brer ud sej överallt och förstör samhället 
Drönarpartierna är potentiella extremister/terrorister/populister 
Arbetskraftsköparna försöger driva facken åt höger på drönarklasskalan 
Arbetskraftsköparna strävar efter korporatism 
Högerextremismen/-terrorismen/-populismen strävar efter alternativa nationalistiska fackföreningar och beskyller vänsterextremismen/-terrorismen/-populismen för att gå i kapitalisternas/globaliseringens/internationaliseringens ledband 
Drönarextremismen/-terrorismen/-populismen rustar med sitt agerande säkerhets-/underrättelsetjänsterna 
Drönarklassen (allt från vänsterextremismen/-terrorismen/-populismen till högerextremismen/-terrorismen/-populismen) gör allt i försög att splittra arbetarklassen 
Vi har inte råd med EU/EMU-eländet 
EU/EMU-eländets budget måste minskas för att inom snar tid upplösas 
Liberalismen är en irrlära