torsdag 20 juli 2017

Håll dej till ämnet eller håll flabben

Vad fan är demokratiska värderingar för någonting 
Det finns inga demokratiska värderingar 
Det finns bara demokratiska kriterier 
Drönarkorporatismen är inkompetent/korrumperad 
Det är skandal efter skandal 
Dom demokratiska kriterierna kan inte fungera under drönarkorporatismen 
Det är den hierarkiska ordningen som gäller för drönarkorporatismen 
Det är herrarna som bestämmer 
Det är oligarkerna/plutokraterna/polemarkerna/… som bestämmer 
Det sker övergrepp/angrepp/ingrepp/missgrepp/strypgrepp hela tiden 
Drönarkorporatismens system med att politikerna lägger över ansvaret på teknokrater/byråkrater som lägger över ansvaret på privat intressen fungerar inte 
Ur samhällelig synpunkt är det rena vansinnet 
Drönarkorporatismen var inte beredd på flyktingströmmarnas enorma påverkan på samhället med sina konstiga/avvikande värderingar 
Med flyktingströmmarna försöger kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia importera billig arbetskraft 
Vilket innebär en stor kostnad för samhället 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia försöger pressa priset för arbetskraft under den nödvändiga arbetstiden/under det nödvändiga värdet/under den nödvändig reproduktionen av arbetskraften 
Målet för kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia är att ägarna till arbetskraft ska arbeta mer än dygnet runt udan ersättning 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia är i ett villkorslöst beroende av arbetskraft 
Så ägarna till arbetskraften får inte se sej splittrad 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia försöger som ägare till produktionsmedlen tvinga ägarna till arbetskraften till eftergifter 
Vilket måste vara en omöjlighet
Det finns oliga former av karriär 
Som lönekarriär där den anställde ska udföra arbete som den inte är lämplig/udbildad/kvalificerad för mot högre lön i försög att få ner reproduktionskostnaden av arbetskraften 
Arbetskraftsköparna vill tvinga säljarna av arbetskraft att följa arbetskraftsköparnas krav på klädsel för arbetskraftsköparnas trovärdighet/varumärke 
Det tar inte lång tid för kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia innan rykten/lögner/propaganda blir verificerade/veritabla sanningar 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia tar aldrig något ansvar för följderna 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia stjäl udvecklingen från samhället och sätter den i produktion på samhällets bekostnad udan att ta något ansvar för följderna/samhället/miljön/… som avfallshantering/återvinning/recirkulation/reproduktion 
Miljardtals ton avfall ligger slängda i naturen 
Liberalismen är en irrlära

Arbetarklassen vill ha ordning/reda/lugn/ro

Så kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias/EU/EMU-eländets/… provokationer/konflikter/kriser/krig/elände/tiggeri/flyktingströmmar… måste upphöra med en gång 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-eländet/… står handfallna inför dom organiserade kriminella flyktingsmugglarna 
Resterna av dom libyska myndigheterna/flyktingsmugglarna är bättre organiserade än kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-eländet/… 
Några år senare (sen statskupperna 2011>) vill kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-eländet/… bemöta flyktingströmmarna med förbud att sälja gummibåtar och utombordare 
Man blir imponerad 
Man blir verkligen imponerad 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-eländet/… har ingenting att ställa emot 
Allt som kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-eländet/… kommer med är blindgångare 
Vilka jävla förbannade idioter 
Hur kan inbrottsligor få härja fritt här i landet 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-anhängarna/… lämnar företräde i bostadskön åt EU/EMU-teknokraterna/byråkraterna och startar särskilda europaskolor för EU/EMU-teknokraternas/byråkraternas ungar 
Så ska karriär/privilegier/segregationen gå före på samhällets bekostnad 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-eländet/… bedriver kronisk gränsöverskridande kriminalitet 
Samtliga regimer är gangsterorganisationer 
Allting förfaller under kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias/EU/EMU-eländets/… regi 
Det är bara plundring som gäller 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-eländet/… har gett upp samhället för privata intressen 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/EU/EMU-eländet/… har spelat ud sej själv 
Är stater som är anslutna till EU/EMU-eländet/NATO-imperialismen oberoende 
Oberoende från vad 
Det är kriminellt att sätta samhället/folk/fä/landet i pant 
Liberalismen är en irrlära  

söndag 16 juli 2017

Så får pensionisterna gröd istället för middag till middag

EU/EMU-parlamentarikerna får 82.573:-/månaden i arvode + 2.988:-/dagen i traktamente + 42.260:-/månaden för udlägg (udan kvitto) = 82.573:- + ~89.640:- +  42.260:-  = 214.473:-/månaden i försög att hålla liv i EU/EMU-eländet 
Det blir 2.573.676:-/året för skattebetalarna till ingen nytta/glädje/EU/EMU-parlamentariker 
Sen tillkommer kostnader för anställda till EU/EMU-parlamentarikerna på högst 245.181:-/månad och reseersättning på högst 41.500:-/år mot kvitto 
Den offentliga sektoren har under 2000-talet minskat mer i sverige i andel av ekonomin (~63.5%/BNP 1995 > ~50%/BNP 2016) än i någon annan EU/EMU-delstat 
Kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias/drönarfackens fördärv av samhället är i accelererande 
Det är dags att upplösa press-/partistödet för länge sen 
Det är dags att upplösa EU/EMU-eländet för länge sen 
Liberalismen är en irrlära  

Skånelands flagga ska firas varje dag

Skånelands flagga är en nationell flagga (skåne/halland/blekinge/bornholm) 
Skånelands flagga är en (parti-)politisk/organisatorisk obunden/oberoende flagga 
Skånelands kultur/historia/nation har blivit skymfad/reviderad av allehanda udländska inkräktare som inte har visat någon respekt för skåneland 
Enligt religiösa så är flaggan ett ärkebispens standard (gult på röd botten) när norden bröts ud ur det nordtyska (vitt på röd botten) ärkestiftet på 1100-talet 
Den nordiska kyrkan (röd på gul botten) splittrades (för statskyrkor) under 1500-talet 
Vissa vill fira skånelands flagga tredje söndagen i juli 
Bättre vore att fira skånelands flagga varje dag 
Liberalismen är en irrlära   

lördag 8 juli 2017

Alla drönarpartier/minoriteten måste fiska hos arbetarklassen/majoriteten i försög att vinna röster Men arbetarklassen/majoriteten behöver inte välja något av drönarpartierna/minoriteten

Arbetarklassen kan välja arbetarpartiet som står udanför riksdagen 
Arbetarklass kan fullständigt skita i drönarklassens indirekta inskränkta representativa periodiska destruktiva repressiva odemokratiska vansinniga parlamentarism 

Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia håller sin lögn-/propagandauga i palmedalen på gotland på skattebetalarnas bekostnad 
Drönarpartierna gapar och skriger 
Drönarmedia står i giv akt 
Samtliga åtta riksdagspartier kör med sosseretorik i ord men drönarpolitik/ekonomi i handling 
Det är frågan om att ta från fattig/arbetare och ge till rig/drönare 
Samtliga drönarpartier påstår sej vara mittenpartier som står både till höger som till vänster om mitten 
Förudsättningarna för kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias/drönarfackens existens är schizofreni 
Ledargarnityren för samtliga drönarpartier är bevisligen mentalt störda 
Varför lägger drönarpartierna sej i arbetsschemaläggningen på arbetsplatserna 
Varför försöger drönarpartierna detaljstyra någonting som dom inte begriper eller har med att göra 
Varför försöger drönarpartierna ta över arbetsplatsfrågorna 
Det bör ju säljarna och köparna av arbetskraften kunna komma överens om 
Vi har ju avtalsrörelse/kollektivavtal som inte berörs av någon lagstiftning 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken bedriva inte ekonomi/politik udan liberalistisk diktatur 
Samhällsnyttan kan/får aldrig ligga i privata händer 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken sär att sverige har en vårdkris när det i själva verket är en ekonomisk/politisk/social kris 
Varför inte låta personalen/erfarenheten komma till tals 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken förväxlar det fria ordet med sina rykten/lögner/propaganda Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken snackar om demokrati när dom förstärker sin liberalistiska diktatur 
Det blir väldigt märkligt när drönarpartierna med en massa icke bindande udfall försöger locka väljare från varandra 
Som ett drönarklassens inbördeskrig 
Som att SD nazistblocket (också) snor/stjäl idéerna från arbetarklassen udan något mål/mening/krav/avsikt att genomföra dom 
Fasta arbetscheman/en ansvarig läkare/rätt till heltid/slopad karensdag för vårdpersonal/kompetenslyft för undersköterskor/vidareutbildning på arbetstid/… 
Det är inget nytt 
Men 6h/arbetsdag då 
Inte ett ord 
Drönarpartierna lovar mycket mot kravet på ett stopp för flyktingströmmarna 
Det är drönarklassen/minoriteten som är orsaken till flyktingströmmarna 
Arbetarklassen/majoriteten har ingenting med flyktingströmmarna att göra 
Drönarpartierna försöger bara vara sluga för egen vinnings skull 
Drönarpartierna är onda 
Drönarpartierna håller tal för udvalda öronen vid oliga tillfällen 
Och vad är det drönarmedia publicerar 
Jo, hela tiden om och om igen samma rykten/lögner/propaganda/hemska avskräckande bilder 
Drönarpartierna är några avvikande asociala psykopatiska sociopatiska avarter 
Några riktiga jävla svin som ställer sej som fiender till folk och fä 
När sanningen kommer fram vill inte kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken vara med 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken tar inget ansvar 
Udan kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken/minoriteten ställer sej alltid mot arbetarklassen/majoriteten 
Folk och fä är förbannat trötta på kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias/drönarfackens härverk 
Att sjug-/vård-/skolpersonalen har det uselt är väl ingen nyhet 
Det beror på den förda drönarpolitiken/-ekonomin som är i fritt fall 
Drönarpartiernas svartmålning av samhället är sann 
Det är drönarpartierna som är orsaken till och är ansvariga för den helt vansinniga situationen 
Det är märkligt med drönarmedia som förtiger/förtalar/fördömer/föraktar/förvränger/förringar/… arbetarklassen/majoriteten och som förhärligar/förskönar/… drönarklassen/minoriteten 
Arbetarklassen är udestängd från det politiska/ekonomiska/sociala systemet 
Liberalismen är en irrlära 

MS minskar när dom flörtar med SD nazisterna

CP ökar när MS flörtar med SD nazisterna 
Vilket visar på att antalet anhängarna är begränsat för dom tre drönarpartier 
En del går till SD nazisterna och en del till CP när MS förlorar 
Det råder stora motsättningar inom SD nazisterna bland våldsverkarna/skurkarna/banditerna/extremisterna/nazisterna/fascisterna/etnicitisterna/rasisterna/… 
Har inte folk och fä tröttnat på drönarpartierna 
Liberalismen är en irrlära 

fredag 7 juli 2017

Att NATO-imperialismen (nästan) har fördubblat (mot avgivna löften) antalet NATO-delstater (16>29) under en kort tid (sen SUs implosion) är det värsta hotet mot vårt säkerhetsläge

Vilket glädjer jänkekorporatismens militärindustriella komplex 
NATO-imperialismen ska hålla ~100 övningar och ~149 NATO-delstatsövningar under 2017 (~107/~135/2016) 
Vilken jävla förbannad dårskap 
Lägg för fan i helvete ner NATO-eländet 
Det är dags att ställa dom ansvariga till svars för länge sen 
Liberalismen är en irrlära   

Hur kan udländska stater (turkiet/saudiarabien/qatar/…) kunna ställa/styra (via sina bönehus) religiös extremism här i landet

Det är ju udländsk in-/påverkan på det svenska samhället 
Skandal 
Vad fan gör kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken åt det 
Ingenting 
Många är så förbannat trötta på kapitalisternas/konservativas/liberalernas/religionernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias/drönarfackens förödande på-/inverkan på samhället 
Det är dags att ställa dom ansvariga till svars för länge sen 
Liberalismen är en irrlära  

torsdag 6 juli 2017

Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken/socialbidragstagarna är en angreppspakt mot arbetarklassen

Det är arbetarklassen som är socialbidragsgivarna 
Press- och partistödet måste upplösas med en gång för länge sen 
Vi kan inte ha ett korrumperat/prostituerat/institutionaliserat etablissemang 
Det är förbenat destruktivt 
Samhället kan/ska inte försörja en massa odågor 
Riksdagen är en anskrämlig samling idioter 
Det som är populärt hos drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia är en stor fara/skam för samhället 
Det blir grattis bussresor när det gynnar drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia 
Annars är bussturerna inställda 
Löftena är inte till för att hållas 
Löftena är till för att fiska röster 
Mänskligheten består av två raser 
Kannibaler/liberalister/drönare och bytesdjur/socialister/arbetare 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia har gått på tvärs över gränsen 
Drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias värderingar bygger på plundring/rasering/förskingring/stöld/våld/girighet/egoism/övergrepp/angrepp/ingrepp/missgrepp/korruption/prostitution/plutokrati/… 
Det måste vara fel på systemet när minoriteten/drönarklassen hela tiden måste/kan/ska angripa majoriteten/arbetarklassen 
Drönarpartier/drönarklassen/drönarmedia tävlar i vem som är mest arbetarhatare 
Drönarpartier/drönarklassen/drönarmedia tävlar i våldsbejakande extremism 
Drönarpartier/drönarklassen/drönarmedia bedriver en farlig regim 
Drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias strävan måste få konsekvenser 
Drönarpartier/drönarklassen/drönarmedia tävlar i politiskt motiverade våldsbrott 
Drönarpartier/drönarklassen/drönarmedia försöger dölja sina falska nyheter med engelska ord/udtryck/meningar 
Drönarpartier/drönarklassen/drönarmedia ser arbetarklassen som ett reservsystem 
Det är lätt att sitta i opposition i drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias debattprogram och lova vad mög/trams som helst 
Vid inträde i regeringsmakten blir det alltid tvärtom 
Det är bara några udvald drönarpartier som får vräka ud sej i drönarmedia 
Fi fan vad tradigt/ointressant/obegåvat/ointelligent/asocialt/odemokratiskt/destruktivt/… 
Feminism är i grunden en (drönarkärringarnas) frigörelseprocesss från det liberalistiska förtrycket 
Liberalismen är en irrlära 

onsdag 5 juli 2017

EU/EMU-eländet en liberalistisk diktatur

Liberalismen är en irrlära 

Ett första steg mot ett rättvisare/jämlikare samhälle är att första besöget hos sjug-/tandvården blir kostnadsfri

Folk och fä måsta ha råd att kunna komma innanför dörren till välfärdssystemet 
Den liberalistiska diktaturen vill udestänga dom fattiga/udslagna/medellösa 
Liberalismen är en irrlära   

Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia när den idiotiska dumheten att om föräldrarna är fattiga är ungarna dumma

Är drönarklassen verkligen klog som tjänar pengar 
Är det inte bättre att tjäna samhället
 Liberalismen är en irrlära 

Drönarpartierna tycker det är feminism att vira in käringarna i huckle

Liberalismen är en irrlära

Vid en opinionsundersökning

(~1.000 personer) ville ~49% förbjuda/återinvestera vinsten/plundringen i välfärdssystemet, ~19% kan acceptera en vinst/plundring på 10% och ~22% kan acceptera obegränsad vinst/plundring av välfärdssystemet 
Hur stor andel som svarade framgår inte 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia går i otakt med majoriteten av invånarna 
Liberalismen är en irrlära 

Vid en opinionsundersökning

(~1.000 personer) sa ~43% Nej, ~32% ja och ~25% vet ej till NATO-imperialismen 
Hur stor andel som svarade framgår inte 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia går i otakt med majoriteten av invånarna 
Liberalismen är en irrlära

måndag 3 juli 2017

Var tog vejen vejen

Från 2017.07.01 kan man ta vilket efternamn som helst (efternamn som används av minst 2.000 personer) för 1.800:- och ändra till vilket förnamn som helst för 250:- 
Namnbyte vid giftemål och liknande är gratis 
Ja, nu kan man lättare ändra sina person-/familjenamn 
Ännu bättre vore det om vi kunde ändra tillbaga till våra skånska (orts-/gatu-/…) namn 
Så att (tillexempel) vej åter blir vej 
Ingen ockupant har rätten att ändra våra nationella namn/vår nationella historia/vår nationella kultur 
Det är dags för länge sen att slänga ud ockupanterna 
Liberalismen är en irrlära    

söndag 2 juli 2017

Så beskatta alla lika efter förmåga

Förmögenhets-/arvs-/fastighets-/gåvoskatt kan följa samma lagar/regler 
Varje person minskar sin del med 7,5 basbelopp och betalar 1% på resterande dock högsta 1% av (brutto-)inkomsten 
Vilket innebär att det är lika för alla efter (betalnings-)förmåga 
Liberalismen är en irrlära

Alla boende i Skåne måste lära sej en klanderfri skånska

Som artighet/vänlighet/identitet 
Så man ved skillnaden mellan möghong/blarbug/hängbug/vrångbug 
Liberalismen är en irrlära

lördag 1 juli 2017

Drönarklassen kan bara bemötas med antidrönarklassen

Presstödet sen 1971 ska ersättas med ett mediastöd med kriterier för demokratisk värdegrund/åsiktskontroll 
Vilket innebär att det liberalt historielösa/antiintellektuella/ fullständigt förvridna kommer att dominera ännu mer 
Dom demokratiska kriterierna innehåller inte någon värdegrund 
Kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias/drönarfackens värderingen innebär begränsningar för dom demokratiska kriterierna 
Demokrati för minoriteten/kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken innebär att udesluta majoriteten/arbetarklassen 
Innan friskolan fanns folkskolan 
Det är dags att upplösa press-/partistödet för länge sen 
Liberalismen är en irrlära  

Man kan inte be motståndarna om hjälp

Det är inte medvetna arbetare som (ställer sej udanför och) åker snålskjuts på facken udan det är facken som åker snålskjuts på godtrogna medlemmar i arbetskraftsköparnas intresse 
Arbetskraftsköparna vill att ägarna till arbetskraften ska ansluta sej till dom korporatistiska gula facken för ordningens/kontrollens skull 
Tryggheten för arbetarklassen får arbetarklassen själv skapa 
Man kan inte lämna över makten till motståndarna 
Arbetarklassen måste inte bara hävda/värna/främja organisations-/konflikträtten udan även udvidga den till total seger över ägarna till produktionsmedlen 
Arbetskraftsköparna bildar dotterbolag som entreprenörer vilka arbetskraftsköparna är beredda att sätta i konkurs (där samhället får stå för kostnaderna) i försög att eliminera facken 
Arbetskraftsköparna stänger produktionen och avskedar personalen 
Arbetskraftsköparna är inriktade på total klasskamp 
Arbetskraftsköparna vill bara ha ett fack på arbetsplasten för fredspliktens skull 
Det finns och har funnits mer än ett fack (busschaufförer/lokförare/lärare/hamnarbetare/…) på många arbetsplaster (ofta i protest mot dom sossekontrollerade facken) 
Anarkisterna har sina syndikalister 
Arbetsdomstolen har ett par tre gånger godkänt parallella kollektivavtal 
Arbetskraftsköparna bedriver en global politisk/ekonomisk/social kamp mot arbetarklassen 
Arbetskraftsköparna strävar efter total kaos/anarki på arbetsmarknaden 
Arbetskraftsköparna bedriver ett kriminellt anfallskrig mot arbetarklassen 
Hela arbetskraftsköparnas existens bygger ju på provokationer/konflikter/kriser/kriminella anfallskrig 
Arbetskraftsköparnas angrepp/övergrepp/ingrepp/missgrepp är globalt och arbetarklassens svar måste var globalt 
Arbetskraftsköparnas medel är avreglering/bolagisering/privatisering/rasering/förskingring/plundring/splittring/… 
Välfärdsstaten/samhället/arbetsrätt/fackföreningar/… ska bort 
Det märkliga är att arbetskraftsköparna förstör för varandra i all sin dårskap 
Arbetskraftsköparna agerar torpeder som även drabbar andra arbetskraftsköpare 
Arbetskraftsköparna har tid till att organisera sej på arbetstid medan arbetarklassen är upplåsta till att producerar på arbetstid 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarfacken anser sej ha gemensamma intresse mot arbetarklassen 
Måste det sluta med en kula i skallen på arbetskraftsköparna 
Liberalismen är en irrlära        

lördag 24 juni 2017

Hur fan kan (~150) flyktingar som åker till IS/Daesh-områden i syrien/irak och krigar sen kunna komma tillbaga till sverige

Där brister det fatalt 
Igen 
Dom som återvänder är inga flyktingar udan soldater/terrorister 
Flyktingstatusen är borta 
Nu är det en annan rättslig prövning som gäller 
Drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias undfallenhet är märklig och destruktiv 
Extremismen ökar och drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia gör ingenting åt det 
Liberalismen är en irrlära

fredag 23 juni 2017

Dom fyra årsdagarna är dom gröna dagarna

Vi asar him löve på sommaren och grane på vinteren 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia har gjort religion/tradition av vårdagjämningen/midsommar/midvinter med att flytta dom till andra (flytande/fasta) dagar 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia respekterar/fattar ingenting 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia har ingen kultur/historia 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia firar midsommar/jul/midvinter/nyår på fel dag 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia glömmer vår-/höstdagjämningen 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia firar en massa obegripliga religiösa/nationella dagar lite hur som helst 
Det kommer och går nya dagar efter kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias kortsiktiga behov 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia saknar all vett och sans 
Hur dumt kan det få bli 
Att upprepa är inte kultur udan tradition 
En fruktansvärt tradig andefattig situation 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 17 juni 2017

Det mänskliga/sociala måste vinna över det omänskliga/asociala

I samband med SUs implosion 1989-1991 började enorma plundringar av samhället/statsegendomarna 
Produktionen raserades, folk och fä hamnade i fattigdom/misär/svält medan regimerna avlöste varandra i några av dom forna SU-delstaterna 
Det rådde full kaos/anarki i ren liberal anda/ordning 
Det var skördefest för dom skrupelfria banditerna/skurkarna/tjuvarna/oligarkerna/idioterna/… 
Folk och fä flydde till EU/EMU-eländet med hopp om ett bättre liv men blev även där plundrade som billig/underbetald arbetskraft 
Mellan ryssland och ukraina rådde tullfri handel/frihandel sen SU-tiden vilket EU/EMU-eländet ville missbrugade/udnyttjade med att föreslå ett associeringsavtal med ukraina vilket skulle öppna för EU/EMU-eländet till marknaden i ryssland 
Medan presidenten i kiev funderade på EU/EMU-förslaget förbereddes en statskupp (februari 2014) i jänkekorporatismens/CIAs/NATO-imperialismens/EU/EMU-eländets regi mot regimen i ukraina 
Nazister tränade i västra ukraina/polen/… användes som stormtrupper/prickskyttar mot den sittande regimen/polisen/folk/fä/… 
Jänkekorporatismen manade ryssland att förhindra presidenten i kiev att svarade med vapen på provokationerna 
Den valda presidenten drevs ur landet 
Ryska språget förbjöds i ukraina 
Folk och fä i donbass och på krim reagerade på statskuppen och språgförbudet 
Privata organisationer under statligt beskydd/samarbete drev också på statskuppen i kiev 
Jänkekorporatismen investerade över 5 miljarder$ i statskuppen i ukraina 
Jänkekorporatismen vill nå från invånarna oberoende stater i länderna i eget intresse 
Jänkekorporatismen vill ha kontroll över den europeiska/atlantiska länken med hjälp av CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet och externa fiender 
Drönarmedia ifrågasätter aldrig jänkekorporatismen men alltid ryssland 
Det är drönarmedias roll 
Språg/kultur/historia måste alltid respekteras vilket drönarklassen alltid fullständigt skiter i 
Jänkekorporatismen vill se alla andra stater som lydstater 
Jänkekorporatismen vill göra precis som dom själv vill överallt udan någon annans inblandning 
Jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen anser sej ha rätt att rusta var/när/hur/varför som helst udan någon annans inblandning 
Jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen är både pest och kolera 
Några av dom forna SU-delstater styrs/ställs ofta idag av en till jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet vänligt sinnad/lojal reaktion 
För eller senare måste invånarna i dom forna SU-delstaterna inse att det är dags att värna/hävda/främja landets suveränitet/självständighet/intresse/nation och då åker jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet ud med röven före 
Alla provokationer har ett ansikte 
Jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet är våldsbejakande extremism 
Dom politiska/ekonomiska/sociala friheterna är bara andra ord för liberalism/kaos/anarki 
Det är dags att begrava kapitalismens/konservatismens/liberalismens/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias spöge för tid och evighet för länge sen 
När den nationella frågan är löst (ud ur EU/EMU-eländet/NATO-imperialismen) ställs klassfrågan 
Den sociala frågan 
Det får bli ett slut på förmånerna/privilegierna till kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia 
Det gäller att sammanföra arbetarklassen och drönarklassens politiska/ekonomiska/sociala problem till en och samma lösning 
Socialism/kommunism 
Liberalismen är en irrlära    

fredag 16 juni 2017

Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia avslöjar sej själv

Vad är det meningen med att några partiledarna från riksdagspartierna står och käftas och munhuggas, ljuger och förolämpar varandra i drönarmedia 
Vad är det meningen med att drönarmedia sen recenserar dumheterna 
Det är intelligent förolämpande och samhälleligt förkastligt 
Drönarpartisystemet är värre en stanken från en kväljande gödselkorra 
Udåt står drönarpartierna enade 
Inåt är det en ständig kamp/motsättningar om makten/karriären/privilegierna på samhällets bekostnad 
Vilken jävla förbannad dårskap 
Vilket fjönteri 
Rulliansen är ständigt ude efter regeringskris i eget syfte/intresse 
Dom fem rullianspartierna har majoritet i riksdagen vilket dom jämt och ständigt hotar regeringen med i försög att driva igenom sin asociala/destruktiva politik 
Det är högre inkomstskatt för riga (att brytpunkten för statlig skatt inte inte flyttas upp så mycket som tidigare)/flygskatt/avkastningskatt av kapital för egen/fåmansföretagare som ska angripas 
Drönarpartierna missbrugar drönarmedia i eget intresse 
Det är den ena drönarpartikampanjen efter den andra 
Dom fem i rulliansen ser det som helt naturligt att samarbeta 
Kapitalister/konservativa/liberaler/rasister/nazister/fascister/etnicitister/… 
Dom fem i rulliansen hotar med misstroendevotum mot ministrar som för regerings politik 
Dom fem högerpopulisterna i rulliansen blir märkligare och märkligare 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia ger sej själv åtalsimmunitet 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia kan döma motståndarna för smädelse 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia vill installera mjukvara i telefoner så att privata textmeddelanden kan avläsas innan de krypteras 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia vill udöka kameraövervakningen för att kunna registrera nummerskyltar på fordon 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia vill att publika media ska vara en ren lögn- och propagandamedia i drönarklassens intresse 
Inget udländskt 
Ingen kultur 
Ingen underhållning 
Bara drönarnationalism 
Bara kapitalism 
Bara konservatism 
Bara liberalism 
Bara tillrättalagda dokumentärer 
Bara hitler 
Bara tjata om drönarklassens fabricerade lögner- och propaganda fide 
Media ska var drönarklassbärande 
Drönarpartier jagar billiga poäng 
Drönarpartier tar alla chanser till att synas/höras i drönarmedia 
Men vem fan är intresserad 
Kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias kaos/anarki är inte demokrati vilket idioterna påstår 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia är i upplösning 
Dom beslutande/verkställande/dömande/granskande makterna är ständigt i luven på varandra 
Det är den rådande plutokratin/korruptionen/bestickningen som gäller 
Kapitalisterna/konservativa/liberalernas/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia saknar ideologi 
Mest pengar - mest makt 
Allt och alla går att köpa för pengar 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia är en prostituerad tillvaro 
Det började i frankrige 
Det fortsatte i finland 
Det är makten högst upp som bestämmer över samtliga parlamentspartier 
Duger inte partierna så får makten högst upp bilda nya 
Duger inte partiledningarna så får makten högst upp byta ud dom 
Dom gamla stannar kvar i regeringen som lojala till regeringen men som illojal till partiet 
Partilösheten är i accelererande inom drönarklassen för karriärens/privilegiernas skull 
Drönarklassens parlamentarism bygger på periodiskt återkommande inskränkta indirekta representativa val 
Men det finns bara ett drönarparti 
Allt snack om vänster och höger är bara trams 
Drönarpartiet är splittrat i några falanger 
Det är frågan om intern individuell maktkamp 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia har ramlat ihop i en enda stor gödselkorra 
Kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias konformismen är totalitarism 
Grunden för kapitalismen/konservatismen/liberalismen/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia är kleptokrati 
Den kapitalistiska/konservativa/liberala parlamentarismen är på upphällning 
Vi måsta alla hjälpa till att få ett slut på eländet 
Liberalismen är en irrlära