tisdag 25 april 2017

Drönarmedia/den tredje statsmakten börjar mer och mer ta betalt för samhällsinformationen på sina hemsidor

Det är ett gissel för invånarna 
Drönarsamhället ska kommersialiseras ännu mer tycker drönarklassen 
Drönarklassen blir mer och mer ohämmad i sin jakt på maximal profit 
Demokrati/solidaritet/ansvar/hänsyn/omdöme kan tydligen dra åt helvete enligt drönarklassen/drönarmedia  
”dödsannonser är en del av vårt premiuminnehåll
Få tillgång till allt innehåll
För bara 99kr/månad får du”
Drönarmedia privatiserar samhället mer och mer 
Återstoden av drönardemokratin håller på att försvinna för drönarmarknaden 
Det är dags att skatteverket att befriar drönarmedia från sina tunga bördor 
Skatteverket måste omgående publicera födelseannonser, vigdaannonser och dödsannonser på er hemsida för allmän information 
Precis som kyrko-/socken-/församlingsböckerna har gjort sen århundraden 
För folk och fä i allmänhet men främst släktforskare (som vi) är i stort beroende av samhällsinformationen 
Var vänlig publicera samhällsinformationen (helst från 1991.07.01) omedelbart på er hemsida

Frågan är akut! 
Skatteverket har ett samhällsansvar vilket drönarmedia inte har 
Drönarmedia har bara ett maximalt profitkrav från sina ägare 
Ser fram emot att snabbt, ansvarsfullt och konstruktivt svar 
Liberalismen är en irrlära

Ner under överallt

Udpegade fiender (ryssland/iran/norra korea/syrien/kuba/venezuela/…) används som argument för att rusta upp i en tid fullt av provokationer/konflikter/kriser/krig/elände/härjningar/plundring/rasering/förskingring/angrepp/ingrepp/övergrepp/missgrepp/… från jänkekorporatismens/CIAs/NATO-imperialismens/EU/EMU-eländets/sunniarabstaters/kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarklassens/drönarmedias/drönarpartiernas/… sida 
Hur länge ska det överdådiga få ställa/styra/råda 
Det råder en global provokations-/konflikts-/kris-/krigsekonomi/-politik 
Norra korea har otaliga gånger skickat meddelande till jänkekorporatismen om direkta förhandlingar med jänkekorporatismen om ett avtal att avsluta sitt nukleära program och sätta detta under IAEAs inspektion samt ett permanent fredsavtal som ersätter det rådande vapenstilleståndsavtalet från 1953 
Men jänkekorporatismen har behov av motsättningar/splittring på den koreanska halvön i sina försög att splittra/härska/styra/ställa globalt 
Statsterrorismen ägnar sej systematiskt åt kriminella krigsbrott 
Statsterrorismen angriper udan mandat i deras ögon misshagliga stater/regimer/länder 
Statsterrorismen bryter mot staters/länders suveränitet och självständighet 
Det lilla möglandet danmark har anfallit afghanistan, irak, libyen, syrien, …    i jänkekorporatismens/CIAs/NATO-imperialismens/EU/EMU-eländets/sunniarabstaters/kapitalisternas/konservativas/liberalernas/drönarklassens/drönarmedias/drönarpartiernas/…  regi 
Det är märkligt att det är statsterroristerna/angriparna som lägger sanktioner på stater som försvarar/värnar/hävdar/främjar sej 
Varje land har rätt att försvara/värna/hävda/främja sej mot all form av udländska intressen 
Liberalismen är en irrlära  

Liberalerna kommer inte överens inom EU/EMU-eländet

Hur ska alla andra då kunna komma överens inom EU/EMU-eländet 
Liberalerna vill fostra nästa generation ledare av organisatörer (teknokrater/byråkrater), journalister, ekonomer, politiker, jurister, … i eget intresse 
Liberalerna vill styra opinionen med sina egna opinionsbildande/-skapande opinionsföretag/drönarmedia 
Liberalerna går alltid på tvären i försög att gå händelserna i förväg 
Hur fan kan sossarna gapa om ett starkt EU/EMU-elände, frihandel och öppna, toleranta samhällen 
Ska inte sossarna/socialdemokraterna var ett socialistisk demokratiskt parti och inte som idag ett udpräglat liberalt parti 
Det gäller att slå isönder liberalernas språg och självpåtagna tolkningsföreträde 
Varför har liberalerna en så stor lust att låsa in sej bagom EU/EMU-eländets murar 
Varför har liberalerna en så stor längtan efter en ny gud/stor ledare 
Har inte liberalerna lärt sej av misstagen 
Varför är liberalerna bagom flötet 
Liberalismen är en irrlära 

Liberalismen är ett annat ord för virus

Drönarklassens avlatsbrev kallas för udsläppsrätter 
Drönarklassens avlatshandel kallas för udsläppsrättshandel 
Den som har råd får möga ner hur mycket som helst 
Drönarklassens efterskänkande av miljöförgiftningen med syndabot är märklig och kränkande vilket är typiskt för kapitalisterna/konservativa/liberalerna 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna ägnar sej mest åt symbolhandlingar i sin jakt på maximal profit 
Vi kan njuta av det som finns omkring oss (naturen/djuren) och vara stolta över det vi har skapat för vår gemenskap 
Och där passar kapitalismen/konservatismen/liberalismen inte in 
Kapitalismen/konservatismen/liberalismen är ju odemokratisk/antidemokratisk/asocial/antisocial/osolidarisk/antisolidarisk/ansvars-/hänsyns-/omdömes-/hämnings-/menings-/hopp-/vett-/sanslös/… i sin grundläggande karaktär 
Vi ser en kaos och anarki där kriminella missbrugar/udnyttjar udsatta/udslagna/fattiga 
Vi ser parasitism och kannibalism 
Det är inte klogt 
Vilken jävla förbannad dårskap 
Liberalismen är en irrlära 

Vaccination är en demokratisk fråga

Med flyktingströmmarna kommer smittsamma sjugdomar (mässling, röda hund, påssjuga, …) tillbaga 
Vilket måste bemötas udan dröjesmål 
Demokrati handlar om kriterier och inte värderingar 
Vi måste ha en reglerad in- och udvandring med behovsprövad asylansökan där politiskt (progressiva motståndare till kapitalismen/konservatismen/liberalismen) och militärt (på grund av kapitalismens/konservatismens/liberalismens provokationer/konflikter/kriser/krig/elände/härjningar) förföljda kommer i första hand 
Flyktingströmmen måste udan dröjesmål bemötas av en obligatorisk hälsoundersögning 
Avslag på asylansökan måste omgående verkställas för att inte få missbrugade/udnyttjade udsatta/udslagna/fattiga i landet 
Fler skadas och dödas av nazistiska/fascistiska terrorister än av islamistiska terrorister här i landet 
Liberalismen är en irrlära  

Det råder en psykisk pandemi

Det är inte bara den liberala skolan, vården och omsorgen som gör en deprimerad 
Det är inte bara den liberala kaosen och anarkin som gör en deprimerad 
Det är tanken på liberalismen som gör gör en deprimerad 
Hur fan kan man bara komma på en sån idiotisk tanke 
Liberalernas indirekta inskränkta representativa periodiskt återkommande val är ingen folkomröstning 
Udan valproceduren är en kvalificerad manipulation av rättvisa/jämlikhet/demokrati/solidaritet 
Liberalernas valprocess är ett hån mot allt och alla 
Det gäller att engagera folk och fä för ett rättvist/jämlikt/demokratiskt/solidariskt samhälle 
Det gäller att ständigt avslöja drönarklassen/drönarmedias ryktesspridning/lögner/propaganda och kollaboratörer 
Vaccinationen mot liberalismen är socialism/kommunism 
Det gäller att degagera sej från liberalismen 
Känslan att alla känner alla försvinner med liberalismen 
Gemenskapen och samkänslan är som bortblåst 
Allting blir anonymt och opersonligt 
Liberalismen är en irrlära

måndag 24 april 2017

Trettioåriga kriget började våren åttiosju

Trettioåriga kriget började den andra månaden bagefter det gamla nyåret
Det virvlade runt en massan mög i stormarna som fastnade alltefter tovorna i håret  
Rosorna i famnen 
Drunknade i hamnen 
Vad är det för skillnad på trettio år och livstid 
Det är alltid taggarna udåd och ingen fritid
Färgen flagnade kvickt 
Begagnad övervikt 
Man känner sej förvirrad i tiden 
Man känner sej förlorad i rummet
Man känner sej frustrerad av friden 
Man har tröttnat på hysteriflummet 
Man får täcka sina tankar 
Med det som erbjuds och vankar 
Elden är slut för länge sen 
Rögen har lagt sej som ett sken 
Kvävningen börjar som ett slem 
Sen kan man bara hälsa hem
Dansen är slut för länge sen 
Allt kom i otakt på ett ben 
Timmen är sen för länge sen 
Dygnet i otakt mån allen 
Är det frågan om att överleva 
Eller är det frågan om att leva 
Är det frågan om att dö i strid 
Eller är det frågan om att vila i frid 
Är det frågan om att alla ska med 
Eller är det en fråga om att leva i fred
Är det frågan om att släppa sej fri 
Eller är det en fråga om att se allt förbi 
Mer av en förbannelse än en välsignelse 
Det eviga samtiden är en förbindelse
Det gäller att hålla ett fast grepp i kurvorna 
För att kunna hålla högsta fart på raksträckorna
Det tragiska bränner i ögonen 
Tålamodet håller för öronen
Varje hjärtslag i livet är klasskamp 
Varje felsteg i livet är dödskramp

Trettioåriga kriget är en ironisk situation 

söndag 23 april 2017

Ska vi styras av en EU/EMU-monarki

Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället bekämpar arbetarklassen med alla möjliga som omöjliga medel 
Det parlamentariska systemet räcker inte för att föra fram arbetarklassens krav 
Det udomparlamentariska systemet är viktigare då den periodiska indirekta inskränkta representativa parlamentarismen är grunden för drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället 
Folk och fä måste informeras om den udomparlamentariska kampen 
Den periodiska indirekta inskränkta representativa parlamentarismen är en skyddsmekanism för drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället håller alla tal med kluven tunga om sin enda vägens politk och värdegemenskap 
Arbetarklassens mål är att komma bort ifrån jänkekorporatismen/CIA/NATO-imperialismen/EU/EMU-eländet/drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället/kapitalismen/konservatismen/liberalismen/… och bygga ett samhälle på demokratisk och solidarisk grund 
Liberalismen vill slå isönder samhället för att värna/främja/hävda privata intressen och staten 
Socialismen vill slå isönder staten och privata intresse för att värna/främja/hävda samhället 
Konservatismen/extremkonservatismen och socialismen/kommunismen är i stort motståndare till liberalismens/extremliberalismens politik/ekonomi om globaliseringen där allt och alla styrs och ställs som ett enda stor globalt företag 
Vilket löser upp samhället, underminerar nationell suveränitet och självständighet samt allmänt vedertagna värderingar 
Liberalismen/extremliberalismen ser alla andra som fiender och fascister 
Liberalerna/extremliberalerna ser sej som globala medborgare under en global stat 
EU/EMU-eländet och NATO-imperialismen är sammanbundna 
Ska vi lämna den ena måste vi lämna bägge 
Partier som vill lämna EU/EMU-eländet/NATO-imperialismen kan vinna folkets förtroende 
Det finns ingen framtid inom EU/EMU-eländet/NATO-imperialismen 
Ska socialdemokraterna fortsätta med sina liberala politik/ekonomi kommer partier att splittras/försvinna/upplösas 
Liberalismen är en irrlära 

Mellan 1540-1693 eldade kyrkan upp ~1000 mänskor i det danska kongariget

Den kristna kyrkan bygger på sagor om våldsamma pinor för vanvördiga, vantro och kättare 
Det är samma dumheter som EU/EMU-anhängarna sysslar med 
Folk och fä ska frälsas från helvetet 
Så att teknokraterna/byråkraterna bisparna/prästerna kan udnyttja sin självpåtagna status att kräva pengar (10%) av folk och fä udan minsta lilla motprestation 
Livet på jorden är och ska vara ett helvete 
Medan livet i himmelen är lyckoriget efter skärskådan 
Bannlysningen är friheten från kyrkan 
Mellan 1540-1693 eldade kyrkan upp ~1000 mänskor i det danska kongariget 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället håller också på att elda upp folk och fä 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället ser jävulen i ryssland 
Liberalismen är en irrlära  

Var blev den reglerade in- och udvandringen av

Drönarklassen/drönarmedia är inte intresserade av att ta reda på sanningen
Drönarklassen/drönarmedia förnekat sanningsvittnen 
Drönarklassen/drönarmedia är en av många internationella ryktesspridnings-, lögn- och propagandakanaler 
Drönarklassen/drönarmedia uppträder märkligt när dom inte får förväntade svar 
Drönarklassen/drönarmedia vill ha svar och bekräftelser på sina märkliga påstående, förakt, förtal, fördomar, … 
Varför är drönarklassen/drönarmedia så intresserade av att via flyktingströmmar få in en massa våld, motsättningar och konflikter i landet 
Drönarklassen/drönarmedia vill sänka förtidspensionen/sjugersättningen (~8.960:-/månaden) för flyktingar till socialbidragsnivå (~1.120:-/månaden) med att ta bort det solidariska undantaget för dom 40 intjänandeåren 
Till en beräknad besparing på ~1,4 miljarder:-/4 år och till en beräknad kostnad på ~800 miljoner:-/4 år 
Vilket skulle ge en nettobesparing på ~600 miljoner:-/4 år 
Drönarklassen/drönarmedia vill att vi ska acceptera försämringar för flyktingarna 
Det är mer frågan om politik än ekonomi 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället gör allt i försög att få ner flyktingarna i ett låglöneproletariat med att dra ner bidrag och ersättningar till under ett minimum 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia/drönarsamhället är ett under av humansim 
Liberalismen är en irrlära 

Varför är inte alla skolor populära

Varför är inte all vård och omsorg fulländad 
Vem har misslyckats 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia driver falsk/alternativ opposition och opinion mot sej själv 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia piskar upp stämningen 
Drönarpartierna/drönarklassen/drönarmedia är så låsta och förblindade av sina egna ryktesspridningar, lögner och propaganda 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna försöger alltid dölja sej bagom någonting annat 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna är skuggornas värld 
Hur kan det vansinniga och misslyckade EU/EMU-eländet vara så otroligt viktigt för sveriges politiska/ekonomiska och underrättelse-/säkerhetspolitiska framtid 
Är det inte frågan om klassretorik 
Politiska/ekonomiska rörelser i ett land är alltid påverkar andra länder 
Drönarpartiernas/drönarklassens/drönarmedias politiska/ekonomiska rörelser kan ses som gränslösa virusepidemier 
Alla provokationer/konflikter/kriser/krig/elände beror på meningsskiljaktigheter mellan naboar inriges som udriges 
Nationsgränser har ingen betydelse 
Nationsgränser har aldrig existerat 
Motsättningarna står mellan husen 
Nationsgränser har aldrig kunnat värnas/hävdas/främjas 
Nationsgränserna har varit skäl för provokationer/konflikter/kriser/krig/elände 
Alla provokationer/konflikter/kriser/krig/elände beror på avundsjuka/begär/girighet/egoism/nihilism/plundring/stöld/rasering/förskingring/… istället för att kunna åstadkomma någonting bättre själv 
Alla provokationer/konflikter/kriser/krig/elände beror på avarternas avigsidor 
Rivaliteterna försvinner inte med EU/EMU-eländet 
Det råder ju för fan fullt slagsmål inom EU/EMU-eländets murar 
Kapitalisterna/konservativa/liberalerna kallar liberal politik/ekonomi för global politik/ekonomi 
Det står mellan EU/EMU-eländet och självständighet/suveränitet 
Liberalismen är en irrlära

Alla ni som ställer upp som soldater i drönarklassen armé

Måste erkänna att det inte är en så väl genomtänkt idé 
Ingen av er som kommer tillbags är vid god hälsa eller vigör 

Ingen av er som kommer tillbags har nån kontroll över sitt humör 

Krucifix

Huckle avskaffades under morsans tid 
Att bära huckle och hatt upphörde på morsans och farsans tid 
På femtiotalet 
Under 1950-talet började grupptrycket mattas om att männen skulle bära hatt och kvinnorna huckle 
Nu kommer dom dumheterna tillbaga igen med flyktingströmmarna 
Udvecklingen blir reaktionär 
Udvecklingen är destruktiv 
Udvecklingen blir recessiv 
Udvecklingen är repressiv 
Udvecklingen blir regressiv 
Alla förfäras över flyktingströmmarna men ingen talar om orsakerna till eländet 
Jänkekorporatismens/CIAs/NATO-imperialismens/EU/EMU-eländets/… provokationer/konflikter/kriser/krig/elände/rasering/plundring/förskingring/… 
Att flyktingarna ska ha en fristad är inga problem 
Så länge in- och utvandringen är reglerad 
Men så länge kapitalismen/konservatismen/liberalismen får ställa/styra/råda existerar en kronisk flyktingsituation/flyktingkris 
Så är det bara 
Men allt det dumma och reaktionära får flyktingarna lämna efter/bagom sej 
Som religion 
Kvinnoförtryck 
Huckle 
Hatt 
Hierarki 
Vi ska inte ha hit deras kultur/traditioner/historieskrivning 
Vi har inte deras kultur/traditioner/historieskrivning 
Det ser man hur löjligt det blir med importerade religioner 
När dom snackar om åsnor, palmblad och oliver och annat trams långt här ifrån 
Dom sagorna hör inte hemma här 
Har aldrig gjort och kommer aldrig att göra 
Tänk att präst har varit den högsta utbildningen under en tid 
Ja, herre du jävlar 
Om fruntimmerna ska tvingas bära huckle i islamstaterna så bör fruntimmerna tvingas lägga hucklena udanför islamstaterna om det ska råda någon balans 
Kärringarna inriges bär huckle i bönehusen udriges 
Kärringarna udriges bär inte huckle i bönehusen inriges 
Beror det på att det är oliga religioner med samma rötter förlägne sen 
Vad är det för några jävla förbannade eftergifter och dumheter 
Idioterna tar av sej skorna när dom går in i bönehus udriges men inte när dom går in i bönehus inriges 
Vad är det för någon jävla förbannad underdånighet 
Helt otroligt 
Vi kräver repekt för vår kultur/traditioner/historia 
Idioterna går in med små mössor till några böneplatser udriges 
Men ingen av dom bär tortyrredskapet korset inriges 
Kyrkans kors är att ett tortyrredskap för att hänga upp levande som varnade exempel 
Krucifix är ett kors för att fästas 
Krucifix är för att korsfästas 
Liberalismen är en irrlära 

fredag 21 april 2017

Liberalismen är en irrlära

Varje gång det uppstår en okontrollerbar situation för drönarklassen/drönarmedia så börjar dom alltid med att hitta på en massa obegripliga nya ord, udtryck och meningar i försög att dölja sitt handlingsförlamande, tillkortakommande, kaosen, anarkin och eländet 
Ränksmedjorna går på högvarv 
Och dom gammalanlända sätts på undantag 
Drönarklassen/drönarmedia anklagar socialisterna för att inte ha någon respekt för privat egendom 
Frågan som gäller är hur kunde samhällelig egendom bli privat egendom 
Drönarklassen/drönarmedia gapar om avreglering/bolagisering/privatisering/rasering/förskingring/plundring/… samtidigt som dom gapar om ordning och reda, lugn och ro 
Se vilken brutal schizofreni som drabbar samhället 
Drönarklassen/drönarmedia gapar om yttrandefrihet/åsiktsfrihet/uppgiftslämnarskydd/…  samtidigt som dom gapar om att sätta samtliga uppgiftslämnare i fängelse 
Ska drönarklassen/drönarmedia börja åtala uppgiftslämnare så måste drönarklassen/drönarmedia också åtala drönarmedia och drönarjournalister och försöga gå förbi meddelarskyddet/källskyddet 
Det är viktigare för den lokala nazistanstrukna monopolmögblaskan att kunna ta betalt än att förmedla samhällsinformation 
Vad då tredje statsmakten 
Drönarklassen/drönarmedia gör sitt yttersta i försög att kunna sätta ett pris och ta betalt 
Drönarklassen/drönarmedia vill avgiftsbelägga samhället i försög att styra, ställa, splittra och härska 
För drönarklassen/drönarmedia är religionskunskap viktigare än vetenskap 
Drönarklassen/drönarmedia hatar fakta och sanningen 
Drönarklassen/drönarmedia udgör ett hot mot mänskliga rättigheter, allmän ordning och säkerhet 
Man är oberoende och neutral om man är lojal till drönarklassen/drönarmedia och andra extremist- och terroristorganisationer enligt drönarklassen/drönarmedia 
Drönarklassen/drönarmedia är en internationell terroristgrupp 
Allt som drönarklassen/drönarmedia sysslar med innehåller våldsamma scener 
Förbjud samtliga religiösa, asociala, antisociala, antidemokratiska samlingar (>en person) och annan extremistisk aktivitet (som udgör ett hot mot mänskliga rättigheter, allmän ordning och säkerhet) på allmän och privat plats 
Drönarklassen/drönarmedia uppmanar till religiösa, asociala, antisociala, antidemokratiska samlingar (>en person) och annan extremistisk aktivitet i försög att styra, ställa, splittra och härska 
Förbjud samtliga religiösa, asociala, antisociala, antidemokratiska och annan extremistisk symboler på allmän och privat plats 
Det är märkligt att se hur psykopaterna och sociopaterna styr, ställer, splittrar och härskar på församlingsplatserna 
Hur kan nazisterna som förklarades som en kriminell rörelse vid nürnbergtribunalen strygas medhårs med en så mjug hand av drönarklassen/drönarmedia 
Det är märkligt att arrangörerna för drönarklass/drönarmediajippot på gotland inte kan neka/avhysa nazisterna 
Är det för att arrangörerna redan innehåller (minst) ett nazistparti
Varför accepterar drönarklassen/drönarmedia antidemokratiska att missbruga det demokratiska 
Liberalismen är en antidemokratisk parasitär rörelse 
Att extremism kan uppstå och pågå visar på svaghet hos drönarklassen/drönarmedia 
Drönarklassen/drönarmedia är en miljöförgiftning 
Det viktigaste för drönarklassen/drönarmedia är dom periodiskt återkommande indirekta inskränkta representativa valen 
Varför finns det udvisningsregler när ingen utvisas 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 15 april 2017

Jänkekorporatismen anklagar regimen i damaskus för att ha använt kemiska vapen

När regimen i damaskus 2017.04.04 bombade ett av terrororganisationen al-nusras lager med kemiska vapen går drönarklassens/drönarmedias ryktes-, lögn- och propagandaapparat igång på högvarv 
När jänkekorporatismen 2017.04.11 bombar allierade i syrien är det av misstag 
När jänkekorporatismen 2017.04.13 bombar terrororganisationens lager av kemiska vapen med döda och skadade förtigs det … 
Jänkekorporatismen hyllar sej själv som dom största hjältarna när dom 2017.04.13 släppte den (näst) största icke-nukleära bomben i afghanistan med en sprängradie på ~140 m (~10 ton) (den största täcker ~300 m ~8 ton) 
Vad fan har jänkekorporatismen i afghanistan att göra 
Vika jävla förbannade kriminella svin 
Jänkekorporatismen påstod att dom dödade >36 IS/Daesh-medlemmar 
Var det för att försöga dölja sprängningen av kemiska vapen och ~18 allierade i syrien och hundratals civila i syrien och i irak 
Afghanistan påstår att 92 IS/Daesh-anhängare dog i smällen 
Och drönarklassen/drönarmedia är fulla av beundran och lovord 
Var blir sanktionerna mot jänkekorporatismen av 
Jänkekorporatismen är uppbyggt av konspirationsteorier 
Varför ska jänkekorporatismen hantera norra korea 
Det är dags för jänkekorporatismen att lämna den koreanska halvön och skriva under ett fredsavtal 
Alla udländska soldater är illegala inkräktare 
Antingen så åker dom hem eller så häktas dom som krigsfångar 
Dom västallierade slog inte ud nazisternas industri 
Dom västallierade ville ta över den efter kriget 
Dom västallierade bombade bostadsområdena 
Liberalismen är en irrlära 

Varför firar inte drönarklassen/drönarmedia vårdagjämningen

Det är vårdagjämningen som är vår tradition 
Inte religionerna som bröt sej emellan med sina märkliga dumheter och fördummande sagor 
Jungfrufödsel 
Återuppståndelse 
Ja, herre du jävlar 
Bibelen är en (ett part tre hundra års) efterkonstruktion precis som EU/EMU-konstitutionerna 
Först ska despoterna försöga komma överens för att sen försöga lura och tvinga på folk och fä deras förbannade dumheter 
Det håller inte 
Det är övergrepp i kubik 
Det är märkligt att det bara är religiösa livsåskådningsorganisationer som får ekonomiskt bistånd 
Demokratiska och humanistiska livsåskådningsorganisationer diskrimineras och särbehandlas 
Liberalismen är en irrlära 

Tilltron är noll

Ingen har koll 
Förfallet är totalt 
Landstingen bildades 1862 sammansatt av valda ombud från länets städer och härader eller tingslag i försög att få någon ordning och reda, någon struktur på den rådande liberala kaoset och anarkin 
Ordföranden var landshövdingen 
Det gällde hushållning, jordbrug, täringslivet, kommunikation, hälso- och sjugvård, undervisning, allmän ordning, säkerhet, … 
Nu är vi tillbaga på noll igen med EU/EMU-eländet och avreglering/bolagisering/privatisering/rasering/plundring/förskingring/nihilism/… 
Förudsättningarna för kapitalismen/konservatismen/liberalismen är kaos och anarki 
Förudsättningarna för kapitalismen/konservatismen/liberalismen är att andra betalar 
Dom etablerade kapitalistiska/konservativa/liberala storägarna av samhället är väldigt destruktiva, repressiva, degressiva och negativa 
Den konstruktiva, instruktiva, progressiva och positiva samhällsudvecklingen får stå tillbaga för inskränkta privata intressen 
Så kan vi inte ha det 
Profit, egoism, nihilism, individualism, plundring, skövling, rasering, förskingring. … kan inte få råda i samhället 
Liberalismen är en irrlära  

tisdag 11 april 2017

Skriv tydligt

Drönarklassen/drönarmedia är helt inställd på konsumtion/slit och släng 
Drönarklassen/drönarmedia bygger hela sin existens på konsumentprisindex (KPI) 
Drönarklassens/drönarmedias förhoppningar pendlar mellan recession, deflation och inflation 
Drönarklassen/drönarmedia funderar mycket på jämviktsarbetslösheten/jämviktsbostadslösheten/produktiviteten/styrräntan/aktieuddelningen/… 
Drönarklassen/drönarmedia driver en dystopi 
Drönarklassen/drönarmedia har blivit så hysteriska/hycklande/gycklande i försög att ta över mediaudbudet på mediamarknaden 
Det är alldeles för mycket engelska och svamelska inom drönarklassen/drönarmedia  

Det är EU/EMU-eländet som har avskaffat vandringskostnaden 2015.06.15 för telefoni inom EU/EMU-eländets murar Inte inom hela europa 
EU/EMU-eländet är ett hägnat område i västra europa 
Europa sträcker sej från ishavet till medelhavet, från ural till atlanten 
EU/EMU-eländet är ett litet liberalt gangsterprojekt i västra europa 
EU/EMU-eländet är inte detsamma som europa 
EES-staterna är bundna av avtal med EU/EMU-eländet 
Att skriva: fri surf på sociala medier i europa är både obegåvat, en bluff och en lögn 
Vad är fria samtal och fri surf för någonting 
Det finns ingenting gratis 
Allt har ett pris 
Vad säger konsumentverket 
Vad är sociala medier för någonting 
Det borde hellre heta kommersiella medier 
Nej till EU/EMU-eländet 
Skriv tydligt 
Liberalismen är en irrlära