söndag 14 oktober 2018

Det är bara dom som gör bort sej och avslöjar drönarklassen som hängs ud

Alla andra skurkar/banditer belönas/prioriteras/premieras/privilegieras/hedras/… 
Varför betalar staten 22% av verksamhetskostnaderna för den privata handelshögskolan i stockholm 
Varför har drönarregeringen gett den privata högskolan i stockholm rätt att udfärda högskole- och forskarexamina enligt svensk examensordning 
Varför har udbildningsdepartementet gett den privata högskolan i stockholm ensamrätt att udfärda civilekonomexamen på sitt fyraåriga magisterprogram 
Varför fick den privata handelshögskolan i stockholm ta över den nordiska detaljhandelshögskolan från stockholms universitet 
Dom etablerade (konservativa) universiteten såg inte handel/ekonomi som akademiska ämnen och ville inte etablera institutioner med sådan inriktning 
Så kapitalisterna/liberalerna startade en egen handelshögskola i stockholm med nationalekonomi (produktion/distribution/konsumtion) som prioritera den relativa (över-)konsumtionen för maximal profit 
Den nationalekonomiska idén är att resurserna räcker inte till alla så man får välja efter betalningsförmåga 
Den nationalekonomiska idén bygger på klassamhället/orättvisa/ojämlikhet/obalans/jämviktsarbetslöshet/jämviktsbostadslöshet/… 
Uppdelat i mikroekonomi där den enskildes beslut påverkar produktion/konsumtion och makroekonomi hur samhällets samlade data påvisar produktion/arbetslöshet/bostadslöshet/inflation samt hur internationell ekonomi påverkas av handel/kapitalflöde 
Nationalekonomin bygger på spekulation 
Allt för profitens skull 
Den privata handelshögskolan i stockholm fostrar sina adepter till teknokrater/byråkrater i eget intresse på samhällets bekostnad 
Den privata handelshögskolan i stockholm är en uppfostringsanstalt i liberalism 
Det är privata intressen som sprider liberalismens virus över samhället i eget intresse 
Det är samhällets plikt att udveckla motmedel mot liberalismen 
Liberalismen är en irrlära

torsdag 11 oktober 2018

Nu börjar permittent-/trupp-/vapentransporterna passera genom sverige igen

Denna gången är det nazismens efterträdare NATO-imperialismens militärkolonner som invaderar vårt land där femtekolonnen/drönarklassen står i givakt längs vejen och gör humör 
Verksamheten högst opp är alltid en spekulativ destruktiv spelhåla med livet/samhället som insats 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 6 oktober 2018

Till högsta ansvarig

Vid det kommande EU/EMU-valet 2019 förudsätter vi i demokratisk ordning att Nej till EU/EMU-eländet (~½ av invånarna) får minst halva tiden i media 

Vid valet 2018.09.09 handlade det bara om drönarklassen/drönarpartierna/minoriteten/kapitalister/plutokrater/liberaler/konservativa/rasister/etnicitister/fascister/nazister/extremister/pseudokrater 
Arbetarklassen/arbetarpartierna/majoriteten av invånarna fick inte en chans 
Arbetarklassen har inga vald ombud i riksdagen 

Ni verkar inte var uppmärksamma på att det är jänkekorporatismen som dominerar media-/reklam-/lögn-/propagandaudbudet 
Liberalismen är en irrlära 

onsdag 26 september 2018

Sossarnas dröm i dagsläget är att bilda regering med CP/FP\LP/MP med stöd från VP för att kunna driva den liberala politiken/ekonomin vidare högerud

Riksdagen i stort består av fem liberala partier och tre konservativa partier 
Några representanter från arbetarklassen får inte plats i riksdagen 
Liberalismen är en irrlära  

lördag 22 september 2018

Täringslivet ser en SD/MS/KD-regering med CP/FP\LP som stödpartier eller en MS/KD/CP/FP\LP-regering med SD som stödparti

Då skulle arbetarklassen verkligen kunna sättas på plats och samhället plundras/skändas/förskingras/raseras/ödeläggas/skövlas till sista öre 
Då skulle den produktiva/närande arbetarklassen vara udblottade och skuldsatt långt över öronen 
Då skulle den destruktiva/tärande drönarklassen leva i överflöd på andras arbete 
Ägandet går före skapandet 
Alla är fångna i dårskapens samhälle 
Det finns ingen frihet i den plutokratiska diktaturen 
Dom produktiva är skuldbelagda 
Dom destruktiva är riga 
Det är samhället uppochner 
Det är samhället bagochfram 
Alla tror på lögnerna/sagorna 
Ingen blir rig på arbete 
SD nazisterna valde MS talmansförslag med förhoppning att MS ska bilda någon form av regering 
Det är drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media som driver rasismen/etnicitismen/fascismen/nazismen i samhället i eget intresse 
Liberalismen är en irrlära 

torsdag 20 september 2018

Privata företag är orätta händer

Rulliansen (MS/KD/CP/FP\LP) och SD nazisterna lovade i valrörelsen att lägga ned arbetsförmedlingen 
Det var ett märkligt löfte 
Vem lovade idioterna det 
Täringslivet 
Vikarieföretagen har på 10 år nått ~60% av förmedlingen på arbetsmarknaden 
Bostadsförmedlingen är redan nedlagd i täringslivets intresse 
Hur bra blev det 
Drönarklassen/drönarpartierna/liberalerna/konservativa ger sej inte för hela samhället är totalt raserat/plundrat/förskingrat/skövlat/ödelagt/avreglerat/bolagiserat/privatiserat 
Drönarklassen/drönarpartierna/liberalerna/konservativa val splittra arbetsförmedlingen så att delar som inte innebär myndighetsudövning ska delas ud bland privata aktörer/entreprenörer 
Kannibalismen/parasitismen är brutal 
Drönarklassen/drönarpartierna/liberalerna/konservativa vill driva det till kontakter/korruption på bostads-/arbetsmarknaden istället för offentliga/allmänna förmedlingar 
Drönarklassen/drönarpartierna/liberalerna/konservativa vill komma förbi lagar/avtal/regler/… 
Drönarklassen/drönarpartierna/liberalerna/konservativa vill nå total kaos/anarki/splittring/motsättningar/orättvisa/ojämlikhet 
Drönarklassen/drönarpartierna/liberalerna/konservativa vill udöka/vidga/bredda klassamhället/klasskampen 
Drönarklassen är religiösa/liberaler/konservativa/idioter/plutokrater/polemarker 
Arbetarklassen är socialister/demokrater 
Liberalismen är en irrlära  


måndag 17 september 2018

Det är inte humanism att tillåta/stödja/främja/hävda/värna tiggeri/lösdriveri

1698.10.21 förbjöds tiggeri udanför socknen 
1847.05.25 avskaffades tiggeriet även inom socknen 
Arbetsförmögna straffades med tvångsarbete 
Arbetsoförmögna fick gå rotegång eller bo på fattighus 
Med fattigvårdsförordningen 1871.06.09 och fattigvårdslagen 1918.06.14  förväntades polismyndigheten och kommunala myndigheter åtgärda tiggeri/lösdriveri 
Fattigvårdsstyrelsen/socialnämnden/barnavårdsnämnden fick ansvaret för tillsynen 
Lösdriverilagen avskaffades och ersattes med lagen om samhällsfarlig asocialitet vilken avskaffades 1981 
Med psykiatrireformen 1995 dök mentalsjuga upp som tiggare/lösdrivare 
Med att rumänien/bulgarien anslöts till EU/EMU-eländet 2007.01.01 dök udländska tiggarna/lösdrivarna upp på grund av fri rörlighet för tiggare/lösdrivare inom EU/EMU-eländet men utvisades av polisen 
Justitieombudsmannen la 2011.06 sej emot vilket ledde till en ström av tiggare/lösdrivare från rumänien/bulgarien 
Tiggeriförbudet avskaffades därför att välfärdssystemet tog över vilket EU/EMU-eländet vill rasera/ersätta med välgörenhet 
Så lösningen på tiggerieländet är att upplösa EU/EMU-eländet 
EU/EMU-eländet/liberalismen/konservatismen är inte humanism 
Drönarsamhället behöver fattiga/udslagna/arbetslösa/bostadslösa som varnagel i kampen mot arbetarklassen 
Drönarklassens inhumanistiska karriärsstress är asocial/destruktiv 
Jakten på pengar är absurd 
Allt/alla offras på mammons altare 
Liberalismen är en irrlära     

lördag 15 september 2018

Vad är det som ger drönarklassen friheten att plundra/rasera/förskingra/ödelägga samhället

Jo, en underdånig arbetarklass 
Kontrollen över politiken/ekonomin/våldsmakten/staten/militären/polisen/underrättelse-/säkerhetstjänsterna/media/reklamen/lögner/propagandan/opinionsbildningen
Drönarklassen tyngs av schizofreni  
Drönarklassen drivs av en bättre organisation/reklam/lögner/propaganda/opinionsbildning och splittrade motståndare 
Dom som är riga/nära makten döms på ett sätt och dom som är fattiga/udslagna döms på ett annat sätt efter samma lagar/regler/förordningar/avtal 
Det är dom riga och deras hantlangare som dömer dom fattiga/udslagna 
Aldrig tvärtom 
Det är inget mål för arbetarklassen att röra sej mot drönarklassen 
Det är inget karriärsteg för arbetarklassen att röra sej mot drönarklassen 
Det är ingen klassresa för arbetarklassen att närma sej mot drönarklassen 
Det är inget privilegium för arbetarklassen att närma sej mot drönarklassen 
Drönarklassen är inte det ouppnåbara målet för arbetarklassen 
Arbetarklassen vill inte anamma drönarklassens värderingen/enda vägens politk/ekonomi 
Arbetarklassen skulle inte stå ud med drönarklassens dekadens/destruktion/parasitism/kannibalism/plutokrati/asocialism/våld/brutalitet 
Drönarklassen är arbetarklassens antagonister 
Arbetarklassen är samhällets protagonister 
Målet för arbetarklassen är ett klasslöst/demokratiskt/solidariskt/rättvist/jämlikt samhälle 
Arbetarklassen kan aldrig anpassa sej till drönarsamhället efter drönarklassens villkor 
Tänk om alla bara skulle ägna sej åt spekulation 
Drönarklassen/liberalplutokraterna värnar/främjar/hävdar täringslivet/riga och inga andra 
Om hundra riga får miljoner:- och miljoner fattiga får en hundralapp är väl lika rättvist/jämlikt enligt liberalplutokraterna 
Det handlar ju om lika mycket pengar 
Men där det i första exemplet är drönarklassen som får mest för pengarna 
Dom underbetalda anklagas för att inte sköta något och dom riga förs fram som föredöme av liberalplutokraterna 
Den kommersiella underhållningen byggs upp efter samma brutala/våldsamma/asociala/absurda mall oberoende språg/stat/land 
Liberalplutokraterna gör världen tradig/tråkig 
Liberalismen är en irrlära 

tisdag 11 september 2018

Sossarna förlorar på att tillåta plundring/förskingring/rasering/ödeläggelse/… av skola/vård/omsorg/samhället/…/införa strejkförbud/höja pensionsålderen/öka klyftorna/riktade avdrag/bidrag/NATO-fjäsket/EU/EMU-eländet/…

Sossarna valde liberalism/plutokrati istället för socialism/demokrati så nu rasar väljarstocken 
Sossarna valde liberalplutokratin istället för socialdemokratin 
Sossarna valde som klassförrädare karriären/privilegierna/drönarklassen före ansvar/hänsyn/omdöme/solidaritet/…/arbetarklassen 
Idioterna hos drönarklassen räcker inte som väljarbas för samtliga drönarpartier 
För hela drönarklassen är totalt dysfunktionell 
Arbetarklassen kan inte vara drönarklassens krycka/rullstol 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media är som en lång mörk skugga 
Vem är det som drar upp blockgränser mellan drönarpartierna 
Hur förklarar man för invånarna att drönarklassen/liberalplutokratin/drönarpartierna/drönarmedia/publika media är parasitär/destruktiv/repressiv/asocial/indoktrinär/… 
Liberalismen är en irrlära  

måndag 10 september 2018

Valdeltagandet bygger på att rösta emot

Ytterst få röster för ett parti 
Det är inte frågan om något stort engagemang 
Det frågan om en stor frustation 
Det är frågan om misstro/missnöje 
Det är frågan om Nej 
Inget av drönarpartierna är någon undergörare 
Valet 2018.09.09 saknade ett demokratiskt alternativ 
Drönarklassen/drönarpartierna formerar sej på randen till helvetet 
Riksdagen är åtta knivstick i ryggen på samhället 
Riksdagen för en repressiv politk/ekonomi mot arbetarklassen 
Riskdagen ägnar sej åt en systematisk kränkning av arbetarklassen 
Riskdagen ägnar sej åt angrepp/övergrepp/ingrepp/missgrepp på arbetarklassen 
Drönarklassens/drönarpartiernas/drönarmedias/publika medias insamlingsgala av röster är vämjeligt 
Inget parti vinner ett val på en hårdare politik med större krav 
Det har alltid varit drönarklassen som har stått för våldet inom politiken/ekonomin 
Det står mellan socialdemokratisk eller liberalplutokratisk politik/ekonomi 
Ett samhälle i förfall drar sej till extremismen 
Ett samhälle i rädsla/missnöje drar sej till extremismen 
Partierna var från början klassintressen som har övergått i särintressen/karriär/privilegier 
När egenintresset tar över samhällsintresset ökar extremismen 
Det är drönarmedias/publika medias skuld att det bara är liberalerna/konservativa/nazister/rasister/… som kommer in i riksdagen 
Socialistiska partier får inte en chans 
Varför har vi flyktingströmmar 
Jo, därför att EU/EMU-eländet inte har någon gränsbevakning 
Därför att EU/EMU-eländet håller på med kriminella anfallskrig 
SD nazisterna är inte alternativet till EU/EMU-eländet 
SD nazisterna väljer samma taktik/strategi som tidigare ny demokrati att driva mot kaos/anarki fråga för fråga 
Hela drönarsystemet är åt helvete 
Medvetna/erfarna har förlorat förtroendet för systemet/staten/myndigheterna/drönarpartierna/… 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media har spelat ud sin samhälleliga roll 
Liberalismen är en irrlära 

lördag 8 september 2018

Inga partier i riksdagen är systemkritiska

Alla partier i riksdagen är systemberoende 
Alla partier i riksdagen är korrumperade av privilegier 
Alla partier i riksdagen är EU/EMU-anhängare 
EU/EMU-eländets politiska/ekonomiska system udgör ett hot mot samhället/miljön och främjar en orättvis fördelning 
Inga partier i riksdagen är systemkritiska därför bråkar drönarpartierna om annat som flyktingar/… i ett misslyckat politiskt/ekonomisk system 
Inga partier i riksdagen tar ansvar/visar hänsyn/omdöme/solidaritet 
EES/europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett samarbete mellan EU/EMU-eländet/EU/EMU-delstaterna/island/liechtenstein/norge med fri rörlighet för varor/tjänster/kapital/arbetskraft i försög att udnyttja/missbruga obalansen inom EES-området och trycka ner arbetarklassen 
EU/EMU-eländet är ett udpräglat gangsterprojekt 
Liberalerna/konservativa har verkligen lyckats med öppna gränser/flyktingströmmar/skjutningar/mord/bilbränder/övergrepp/udslagning/fattigdom/orättvisa/ojämlikhet/förstörd skola/vård/omsorg/järnväg/… 
Det udåt hövliga/artiga i politiken/ekonomin är borta 
Drönarpartierna udtrycker sej annorlunda men menar detsamma 
SD nazisterna som vill öka löneskillnaderna i samhället ser LO som ett särintresse 
SD nazisterna försöger framstå som utmanande men är generaliserande/kränkande 
Enligt drönarklassen/drönarpartierna är allt som handlar om arbetarklassen kommunistpropaganda 
Samhället måste drivas i egen regi efter eget behov med egna medel i demokratisk ordning 
Och inte som en liberal/konservativ repressiv/destruktiv marknad där skolan/vården/omsorgen/… jagar billig personal och personalen jagar höga löner 
Meningen med skolan/vården/omsorgen/… försvinner 
Liberalismen är en irrlära 

Drönarklassen/drönarpartierna stjäl platser med att fylla ud dom stolarna som är valda för partier som inte kommer över spärrarna eller som inte är valda (blanka röster/inte avgivna röster)

Drönarklassen/drönarpartierna tillsätter fler mandat än vad som har blivit valda 
Drönarklassen/drönarpartierna tillsätter fler mandat än vad som dom har blivit tilldelade 
Det är inte demokrati 
Det är plutokrati 
Det är kleptomani 
Det är ludomani 
Det är oligarki 
Det är hierarki 
Det är rena dårskapen 
Det är liberalism/konservatism 
Liberalismen är en irrlära 

torsdag 6 september 2018

Valet står mellan hycklare/gycklare

Valet står mellan konservativa/liberaler 
Valet står mellan psykopater/sociopater 
Socialister/kommunister får inte delta i debatterna innan dom periodiskt återkommande indirekta/inskränkta/representativa valen 

Besluten om dom stora viktiga frågorna tas i lönn (udomlands) 

Valet står mellan fäaktiga underdåniga idioter 

Drönarklassen vill inte ha ett samhälleligt försvar udan en privat armé på samhällets bekostnad i drönarklassens tjänst 

Staten libyen var dåraktig men landet var det mest socialt/ekonomiskt udvecklade i hela afrika 
Så det bombade svenska krigsflygplan i jänkekorporatismens/NATO-imperialismens regi 
Gaddafi varnade 2011.02.25 storbritanniens idiotiske rabiata sossepremiärminister för ett angrepp med stora flyktingvågar mot europa som följd 

Enligt EU/EMU-eländet ska beslut fattas på lägsta möjliga nivå (av teknokrater/byråkrater) under överinseende av högsta nivå så att EU/EMU-delstaterna sen får hand om hur det ska drivas igenom på lokalnivå 
Hela liberalismen/konservatismen är genomrutten EU/EMU-anslutningen blev en grundlagsfråga liksom svexit kommer att bli en grundlagsfråga 

Allt/alla som främjar/värnar/hävdar rasöverlägsenhet är förbjudet enligt FN 
Nazismen förklarades som en illegal kriminell rörelse under Nürnbergtribunalen 
Nu vill drönarklassen/drönarpartierna förbjuda medlemskap i våldsbejakande extremism/organisationer i försög att förhindra våldsamma nazistiska rörelser 
Bra 
Där försvann samtliga drönarpartier i ett svep 
Nu är det dags för rättsliga följder 
Det måste finnas en § i grundlagen som säkerställer att en värdelös/asocial riksdag kan av-/ersättas 

Enligt drönarpartierna ska allt/alla vara åsiktsneutrala 

Plötsligen inför valen så ska drönarpartierna göra en massa reformer 
Varför bara vallöften/reformer vart fjärde år 
Drönarklassen/drönarpartierna vill kunna plundra samhället obehindrat 

Valpropagandan är säkerligen drönarmedias/publika medias billigaste underhållningsprogram 
Valpropagandan är ett program där medverkande tävlar om vem som kan ljuga bäst/mest 
Valpropagandan liknar ett insamlingsprogram av röster Globalt sett är riksdagsvalet på en lägre nivå än kommun-/församlingsvalen 

Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media har en sån otrolig förstörelsemani 

Enligt arbetarklassen ska skola/vård/omsorg/bostäder vara likvärdiga och inte en marknad för asociala 

Det är inte bara invandrarna/flyktingarna som ska anpassa sej udan även främst arbetarklassen som ska anpassa sej till drönarklassen enligt drönarklassen 

Drönarmedia som tar betalt för att udestänga fattiga är inte allmängiltiga och ska därmed inte få något presstöd 

Enligt täringslivet ska skatterna ställas efter andra länder som täringslivet konkurrera med och inte efter samhällets behov 
Täringslivet vill har ett konkurrenskraftigt skattesystem 
Täringslivet vill se välfärdssystemet som ett välgörenhetssystem där drönarklassen kan göra god profit 
Täringslivet ser sej inte som partipolitiskt udan som sakpolitiskt 
Därför sprider täringslivet en massa pseudofakta 
Täringslivet samarbetar inte längre med arbetsförmedlingen i försög att främja/värna/hävda sina egna vikarieföretag 
Täringslivet vill införa etableringsjobb där företagen betalar 8.000:-/månaden och staten 10.000:-/månaden under två år 
Samt att dom arbetsrättsliga reglerna om att det krävs saklig grund för att avsluta en anställning inte gälla för etableringsjobben 

Drönarklassens/drönarpartiernas politiska färgskala är dyster mörkgrå 
En blandning av gult/grönt/blått/brunt/svart 
Drönarklassen/drönarpartierna är egomaniska/ovetandes/okunniga/omedvetandes/oerfarna/våldsamma/hetsiga/lynniga/korrupta/… 

All överhet (kyrka/kungen/staten/kapitalisterna/drönarklassen/…) anammar/förvränger (jul/nyår/påsk/pingst/midsommar/…) historien i försög att göra sej populära/allmänna 
Liberalismen är en irrlära  

onsdag 5 september 2018

Jag är skåning Jag är inte svensk Jag när inte svensk kultur/historia/värderingar Jag är inte europé Jag är inte religiös

Den rabiata moderata samlingspartisten/idioten/russofoben/jänkeagenten/NATO-agenten/polermarken som är en högst kvalificerad samhällsförrädare kallar sej för hallänning/svensk/europé 
Riksidioten ser sej som hallänning i sverige/svensk i europa/europé i världen 
Vad fan har det med politik/ekonomi att göra 
EU/EMU-liberalerna ser sej som européer 
Jänkeliberalerna ser sej som jänkekorporatismen 
Riksidioten är russofob/jänkeagent/NATO-agent/polermark 
Dåren är förblindad av sitt arbetarklasshat 
Varför sitter inte riksidioten fängslad för tid och evighet 
Den verkliga fienden är kapitalismen 
Den verkliga fienden är konservatismen 
Den verkliga fienden är liberalismen 
Den verkliga fienden är polemarkerna 
Den verkliga fienden är cynismen 
Den verkliga fienden är defaitismen 
I drönarmedia/publika media klassas nationalisterna/konservativa för traditionella och liberalerna/polemarkerna för globala 
I drönarmedia/publika media förtigs arbetarklassen 
Försvagas sverige vid svexit/NATO-nix 
Nä verkligen inte 
Tvärtom 
Nationalisterna/konservativa angriper EU/EMU-eländet från höger 
I drönarmedia/publika media frodas drönarklassen/drönarpartierna/extremistpartierna 
Arbetarklassen som står udan för drönaretablissemanget/riksdagen tycker att hela jävla drönardårskapen kan dra åt helvetet 
Opinionsbildningsföretagen samarbetar med vadslagningsföretagen 
Den tärande spel-/dobbelklassen producerar ingenting mer än spekulation/pseudofakta 
Vi måste rasera drönarsystemet 
Vem har inte tröttnat på drönarklassens/drönarpartiernas/drönarmedias/publika medias inskränkta tjatiga tillrättalagda valpropaganda 
Drönarklassens/drönarpartiernas/drönarmedias/publika medias handlar bara om akutpolitik/-ekonomi 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media lovar samma pengar om och om igen 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media vill inte se några förändringar i samhället 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media vill bara se försämringar av samhället 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media vill straffa/förtrycka/förneka invånarna 
Drönarklassen/drönarpartierna/drönarmedia/publika media vill att andra ska hand om deras avfall 
Vi måste ha ett samhälle som sätter mänskan/majoriteten främst 
Det betyder bostäder/arbete åt alla 
Det betyder frid/fred på jorden 
Det betyder rättvisa/jämlikhet/solidaritet/demokrati 
Det betyder lika rättigheter/möjligheter/skyldigheter 
Det betyder socialism/kommunism 
Hemligheten är att udplåna asocialismen/konservatismen/liberalismen/plutokratin/hierarkin/privilegierna/parasitismen/kannibalismen/… 
Fakta är att jorden är platt/rund/ståndpunkt 
Alla vettiga förkastar drönarklassen som institution/religion/ideologi 
Har internätet blivit den nya valstugan 
Liberalismen är en irrlära  

Varför har SD nazister så stora problem med nazister/vit makt/fascister/etnicitister/rasister/våldsverkare/idioter/galningar/dårar/…

Ja, därför att SD nazister består av nazister/vit makt/fascister/etnicitister/rasister/våldsverkare/idioter/galningar/dårar/… 
SD nazisterna föll kvickt in i drönaretablissemangets missbrug av skattemedel 
Nu får den ena SD nazisten efter den andra lämna in för oegentligheter 
SD nazister är som alla andra drönarpartier 
Konservativa SD nazisterna anammar liberalernas marknadsekonomi/-politik stegt för steg och förnekar/förvränger allting med att offentligt påstå tvärtom/motsatsen 
Konservativa SD nazisterna vill avskaffa det kommunala utjämningssystemet och införa marknadshyror (inledningsvis för nyproduktion) 
Konservativa SD nazisterna har sagt ja till privilegierade skattesänkningar för företag/riga 
Konservativa SD nazisterna angriper tillsammans med täringslivet arbetarklassen 
Liberalismen är en irrlära 

onsdag 29 augusti 2018

Preussens militarism la grunden för nazismen

SD nazisterna består av en samling obegåvade idioter 
SD nazisterna är några jävla svin 
Enligt extremistiska nationalkonservativa SD nazisterna så är nazismen en antidemokratiskt/socialistiskt/rasistiskt/imperialistiskt ideologi som saknar existensberättigande i det demokratiska samhället 
Ja, herre du jävlar vilka jävla förbannade obildade idioter 
Där råder reptilhjärnan 
Det är fritt lopp för idioterna att hoppa mellan nazisterna/alternativa högeren/SD nazisterna/… 
Idioterna ser sej som några jävla världsförbättrare 
Idioterna vill förhindra/förändra opinionen för sina extremistiska åsikter 
Idioterna vill försöga göra det oacceptabla acceptabelt I
dioterna försöger göra extremismen till norm 
EU/EMU-eländet har med sina öppna gränser och medverkan i jänkekorporatismens kriminella anfallskrigen en stor skuld till flyktingströmmarna 
Lösningen är inte att rösta på SD nazisterna 
Lösningen är att skrota EU/EMU-eländet/NATO-imperialismen 
Extremisterna lever på liberalernas/konservativas destruktiva/repressiva otillräcklighet/inskränkthet/tillkortakommande/asocialism/antidemokrati 
Ett annat problem är att extremismen får oproportionerligt med tid/udrymme i drönarmedia/publika media 
Vem fan giter höra/se dårskapen 
Populistiska SD nazisterna är inte lösningen för missnöjda 
Varför ska det kosta pengar att slippa reklam 
Nazismen är en dårskap 
Liberalismen är en irrlära